De brandweer moet stoppen met experimenten waarbij er 2 of 4 brandweerlieden in plaats van de wettelijk voorgeschreven 6 man uitrukken. Dat vinden de FNV en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) naar aanleiding van een tevredenheidsonderzoek onder bijna 9000 brandweerlieden. Vandaag stuurt minister Grapperhaus van Veiligheid & Justitie het onderzoek naar de Tweede Kamer.

EenVandaag en NH Nieuws onderzochten in 2016 de grote leegloop bij de vrijwillige brandweer. Uit dit onderzoek kwam toen al een beeld naar voren van een organisatie waarbij de werkvloer geen vertrouwen meer heeft in het beleid van de leiding.  Ook bleek het brandweerpersoneel grote zorgen te hebben over de uitruk op maat. Dit houdt in dat er niet standaard met 6 man wordt uitgerukt, maar met 4 of zelfs met twee personen op een auto. Bijna alle brandweerlieden gaven aan dat deze manier van werken ten koste gaat van de veiligheid van de burger en het brandweerpersoneel.  Het onderzoek leidde tot vragen in de Tweede Kamer.

Lees en kijk ook

Minister gelast eigen onderzoek

Brandweer Nederland verwees de conclusies van ons onderzoek naar de prullenbak. Er zou helemaal geen tekort aan vrijwilligers zijn en de waarde van het onderzoek werd in twijfel getrokken omdat alleen leden van de vakbond mee deden aan het onderzoek. Toch vond toenmalig minister van veiligheid & Justitie Ad van der Steur de uitkomst van het onderzoek van EenVandaag en NH Nieuws ernstig genoeg, om een vervolgonderzoek te gelasten. Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van Nederlandse veiligheidsregio’s zitten, kreeg de opdracht om zelf een tevredenheidsonderzoek onder het brandweerpersoneel te doen. LEES EN KIJK OOK 

Resultaten tevredenheidsonderzoek

Vandaag, 2 jaar later, komen de resultaten van dit onderzoek onder 9000 brandweerlieden naar buiten. De conclusies komen grofweg overeen met de uitkomsten van het onderzoek van EenVandaag en NH Nieuws. Brandweerlieden doen hun werk met veel plezier, maar ervaren nog steeds een kloof tussen de leiding en de werkvloer. Uitruk op maat ziet de meerderheid als een bezuiniging en nagenoeg niemand is van mening dat het werken met een variabele voertuigbezetting, de kwaliteit en de veiligheid van de brandweerinzet verbetert.

 Veel brandweerlieden geven aan dat er bij de invoering van vernieuwingen zoals de uitruk op maat, niet of nauwelijks wordt geluisterd naar ideeën van de mensen op de werkvloer.

Onderzoek Belevingsonderzoek Brandweer 2018

‘Stop geknutsel’


De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers vindt bevestiging in het rapport. De VBV maakt zich al langere tijd zorgen over de gevolgen van het uitrukken met minder manschappen op een auto. De vrijwilligersvakbond wil dat er gestopt wordt met experimenteren. Voorzitter Marcel Dokter schrijft: “Ons advies; geef mensen op de werkvloer weer de ruimte, maak vrijwilliger zijn bij de brandweer waardevol en vooral weer aantrekkelijk. Kom, in antwoord op de beleving over ‘uitruk op maat’ en opkomsttijden, met één duidelijke landelijke visie op brandweerzorg en stop met het ‘geknutsel’ in 25 varianten.”De FNV sluit zich met het rapport in de hand aan bij deze eis. Als de ervaringsdeskundigen zelf in ruime meerderheid zeggen dat het onveilige situaties oplevert, vindt FNV dit voldoende aanleiding om alle pilots met variabele voertuigbezetting in de ijskast te zetten.” Ook wijst de FNV op de vrees van 63% van de brandweerlieden die ‘het een gevaarlijke ontwikkeling vinden als preventieve maatregelen, zoals de aanwezigheid van rookmelders, als bezuiniging worden gezien en opkomsttijden ruimer genomen worden’. De vakbond sluit zich hierbij aan: Preventie is goed, maar repressie blijft onverkort nodig om mensenlevens te redden en de gevolgen van brand zoveel als mogelijk te beperken.” De FNV laat weten nog voor de zomer met de minister in gesprek te gaan over de problematiek binnen de brandweer.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.