Faraaz Ramdjanbeg uit Hoorn (23) verloor in korte tijd veel vrienden. Een auto-ongeluk, kanker en meerdere zelfdodingen. Eigenlijk veel te groot leed voor jonge mensen. Toch wist Faraaz de verliezen te verwerken door er met zijn vriendenclub veel over te praten. Ze deelden met elkaar de heftige gevoelens van rouw en verdriet en het hielp. Voor Faraaz was dat aanleiding om project 'Tweestrijd' op te richten: een serie gastlessen op middelbare scholen waar depressie, seksueel geweld en zelfdoding bespreekbaar worden gemaakt.

Hij bezoekt nu al vier jaar samen met andere jonge vrijwilligers middelbare scholen in West-Friesland. Daarbij laten ze onder meer in de klas rap-filmpjes zien die ze zelf hebben opgenomen. De aanpak maakt veel los. “Als wij gastcolleges geven, vloeien er vaak tranen.”

Na afloop van de lessen ontvangen de vrijwilligers van Tweestrijd veel post. Persoonlijke brieven van leerlingen die openhartig schrijven over onder meer zelfverwonding, dreigende crisissituaties met hun ouders of zelfmoordpogingen. Faraaz en zijn stichting kunnen die problemen niet oplossen, maar ze helpen hun leeftijdsgenoten op weg naar hulp en verwijzen ze door naar organisaties als 113 crisislijn.

Rafaaz kreeg met zijn stichting afgelopen weekend een aanmoedigingsprijs. Hij staat daarmee bovenaan een lijst van de meest veelbelovende Nederlandse jongeren tot en met  25 jaar. Een prijs voor jongeren die geen genoegen nemen met hoe het nu gaat, maar die gedreven op zoek zijn naar verbetering en vernieuwing, aldus de jury.