Aanstaande woensdag 1 juni valt de beslissing: stemt Nederland vóór of tegen de Europese grondwet? De afgelopen maanden hebben we u meerdere malen om uw mening gevraagd over deze grondwet en de voorlichting erover. Nu, vlak voor het referendum, vragen we u nogmaals om uw mening.

Het herhalen van de enquête na een langere periode laat zien of uw mening over het onderwerp veranderd is, bijvoorbeeld omdat u beter geïnformeerd bent. Gaat u deelnemen aan het referendum? Bent u voor of tegen de grondwet, en waarom?

Mensen die denken meer te weten over de Europese grondwet, zijn eerder geneigd om er op 1 juni 2005 tegen te stemmen. Deze samenhang blijkt uit een enquête van het TweeVandaag Opinie Panel waaraan meer dan 16.000 respondenten meededen.

Mensen die denken meer te weten over de Europese grondwet, zijn eerder geneigd om er op 1 juni 2005 tegen te stemmen. Deze samenhang blijkt uit een enquête van het TweeVandaag Opinie Panel waaraan meer dan 16.000 respondenten meededen. Maar liefst 85 procent van de respondenten die aangeven de inhoud van de Europese grondwet heel goed te kennen is van plan ertegen te stemmen. Van de mensen die aangeven dat zij de grondwet op grote lijnen kennen wil 73 procent tegenstemmen. Van de mensen die de grondwet nauwelijks of helemaal niet zeggen te kennen is een kleiner percentage geneigd tegen de grondwet te stemmen, respectievelijk 46 en 38 procent. Andersom is het ook zo dat van de mensen die zeggen minder te weten over de grondwet, eerder geneigd zijn ervoor te stemmen. Uit deze enquête, die ook al in april aan het panel werd voorgelegd blijkt dat de tegenstand tegen de grondwet stijgt. In april gaf 53 procent aan tegen de grondwet te stemmen, nu is dat percentage gestegen tot 60 procent. Overigens geldt dit percentage voor alle respondenten; er is geen onderscheid gemaakt naar mensen die wel of niet van plan zijn bij de stembus te verschijnen op 1 juni. Voorstanders geven als belangrijkste reden aan dat deze grondwet goed past bij de verdere integratie van Europa. Als belangrijke reden om voor te stemmen wordt ook vaak genoemd dat dit verdrag de vrede en veiligheid van een verenigd Europa verder garandeert. De belangrijkste reden om tegen de grondwet te stemmen is de angst dat door deze grondwet de Nederlandse invloed op Europa gemarginaliseerd wordt en dat de grotere EU-landen, zoals Duitsland en Frankrijk het voor het zeggen krijgen. Stemt u voor of tegen? - indeling per politieke partijCDA (april 2005)Voor: 46,7 %Tegen: 27,9 %CDA (mei 2005)Voor: 60 %Tegen: 24 %VVD (april 2005)Voor: 39,7 %Tegen: 41,9 %VVD (mei 2005)Voor: 39 %Tegen: 42 %D66 (april 2005)Voor: 44,5 %Tegen: 27,9 %D66 (mei 2005)Voor: 55 %Tegen 32 %PvdA (april 2005)Voor: 26,5 %Tegen: 47,9 %PvdA (mei 2005)Voor: 28,1 %Tegen: 51 %SP (april 2005)Voor: 11,8 %Tegen: 68 %SP (mei 2005)Voor: 9 %Tegen: 81,4 %GroenLinks (april 2005)Voor: 41 %Tegen: 25,6 %GroenLinks (mei 2005)Voor: 31 %Tegen: 37 %