Uit nieuwe meetgegevens blijkt dat de uitstoot van benzeen bij asfaltfabriek Asfalt Centrale Eindhoven boven de norm is. Daarom start de gemeente een handhavingsprocedure en krijgt de centrale bij elke overtreding een dwangsom opgelegd.

De asfaltfabriek van wegenbouwer KWS staat net naast de Eindhovense wijk 't Ven. Nadat eerdere metingen door het bedrijf zelf volgens de gemeente geen geloofwaardig resultaat hadden opgeleverd, heeft de omgevingsdienst opnieuw gemeten hoeveel van de gassoort benzeen er vrijkomt.

'Gezondheidsrisico beperkt'

De gemeente maakt vandaag bekend dat de uitstoot boven de norm ligt. 'Uit de verrichte benzeen metingen bij de productie van asfalt is gebleken dat de emissie van benzeen boven de norm van 1 mg/nm 3 ligt, namelijk 1,7-2,2 mg/nm 3', schrijft de gemeente.

Wel benadrukt de gemeente dat het risico voor de gezondheid beperkt is: uit de rapportages blijkt dat de uitstoot van benzeen door de asfaltcentrale op afstand sterk verdund is en daardoor een verwaarloosbaar gezondheidsrisico voor de bewoners vormt.

'Zorgwekkende stof'

Benzeen komt vrij bij de recycling van asfalt, vertelt hoogleraar milieuchemie en toxicoloog Jacob de Boer. "Oud asfalt wordt vermalen in een trommel gestopt en bij te hoge temperaturen komt benzeen vrij."

Benzeen is een zeer zorgwekkende stof. Het gas kan tot kanker leiden en het staat ter discussie of je er leukemie van krijgt. Het tast in elk geval het beenmerg aan, zegt hoogleraar. "Maar het gaat wel om de dosis."

Bekijk ook

Te veel verantwoordelijkheid bij bedrijf zelf

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, inmiddels vervangen door Steven van Weyenberg, deed eerder al onderzoek naar de uitstoot van de 29 asfaltfabrieken en daaruit blijkt dat ministens tien fabrieken te veel benzeen en pak's uitstoten en van elf fabrieken is helemaal niet bekend wat de uitstoot is.

Wat hoogleraar De Boer betreft zijn het ook neutrale instanties zoals het RIVM of TNO die de uitstoot moeten monitoren en niet de fabriek zelf. "Er is de laatste jaar te veel verantwoordelijkheid verschoven naar de bedrijven zelf, zoals de slager zijn eigen vlees keurt. Die moeten dan zelf met getallen komen en dan heb je altijd de vraag: is het wel helemaal betrouwbaar?"

Zorgen bij buurtbewoners

"Wij zijn blij dat de gemeente nu zelf onderzoek heeft gedaan", zegt buurtbewoner Paul Speckens. "We zijn tevreden met het strenge handhavingstraject dat nu wordt ingezet. Iedere dwangsom kost de fabriek 10.000 euro en bij vier dwangsommen dreigt gedeeltelijke sluiting. Speckens richtte eerder met anderen in de buurt een actiecomité op.

Diana Kretschmann woont vlakbij de fabriek: "Ik maak me wel zorgen, ja. Ik heb een kind met astma en mijn man heeft een longaandoening. Als ik 's ochtends het raam open wil zetten, dan merk ik dat dat niet kan, de stank slaat op je keel." Ook zij zit in het actiecomité namens de bewoners: "Het is nodig dat er aan het welzijn van bewoners wordt gedacht."

Bewonersbijeenkomst

Wethouder Rik Thijs heeft begrip voor de zorgen uit de buurt. "Er gebeurt nog meer in het industriegebied waar ook de asfaltfabriek staat. Ik snap dat mensen zich zorgen maken."

Morgenavond is er een bewonersbijeenkomst waar de nieuwe meetgegevens besproken worden. "Ik hoop dat we dan perspectief kunnen bieden voor de omwonenden."

Bekijk ook

'Uitstoot kan makkelijk naar beneden'

Volgens hoogleraar De Boer kan de uitstoot van benzeen makkelijk naar beneden als je het productieproces aanpast. "Je kunt indirecte verwarming gebruiken waardoor het minder heet wordt of je stopt minder in de trommel. En als dat ook moeilijk is, kun je de uitstoot nog filteren. Maar dat heeft wel consequenties in economische zin, de productie is dan ook lager", zegt De Boer.

Wat de hoogleraar betreft wordt het tijd dat fabrieken zich gaan houden aan de normen. "Die zijn er niet voor niks. Je moet niet gedogen als je regelt stelt, houd je dan gewoon aan die regels."

Eigenaar van de fabriek KWS laat weten dat ze in gesprek zijn met de omgevingsdienst. "De benzeenuitstoot is een uitdaging in dit proces en wij werken er hard aan om deze omlaag te brengen en toch duurzaam asfalt kunnen blijven produceren met gerecycled asfalt."

Bekijk de reportage.