Het kabinet wil al vanaf dit jaar een verbod op rotjes instellen. Ook worden vuurwerkverkopers verplicht om hun klanten veiligheidsbrillen mee te geven. Op die manier willen ze de jaarwisseling veiliger maken. Het blijkt dat de schade door vuurwerk al jaren schommelt tussen de 12 en 15 miljoen euro. Vorig jaar waren er meer kinderen slachtoffer en het aantal mensen dat overlast ervoer, steeg ook.

Er is kritiek op het plan om werpbaar knalvuurwerk te verbieden. Vuurwerkverkoper Miranda Kortenhof uit Maassluis vindt dat dit plan makkelijk scoren is. "Bushokjes en brievenbussen blaas je niet op met rotjes," dus de minister zou eerder achter illegaal vuurwerk moeten gaan. "Het is makkelijke scoren van de minister. Wij zijn makkelijk te handhaven, maar dit is geen oplossing voor het probleem". Ze geeft aan dat de politiek zich beter kan richten op het aanpakken van illegaal vuurwerk en op voorlichting.

Kijk en lees ook:

Cijfers over vuurwerkschade

In een rondgang langs verschillende instanties kwamen de volgende cijfers over vuurwerk naar boven:

  • Volgens het Kenniscentrum Veiligheid lag het aantal slachtoffers door vuurwerk dit jaar 8 procent lager dan vorig jaar. Tegelijk steeg wél het aantal kinderen dat slachtoffer werd. 
  • De vereniging van traumachirurgen meldde dat er dit jaar 95 slachtoffers door vuurwerk behandeld werden, tegen 72 vorig jaar.
  • Het Verbond van Verzekeraars heeft nog geen definitieve cijfers over de schade dit jaar. Vermoedelijk ligt die op 13 miljoen euro. Het gemiddelde schommelt al jaren tussen de 12 en 15 miljoen euro, aldus het verbond.
  • Het weekblad Binnenlands Bestuur ondervroeg in november 3500 Nederlanders. Dat deden ze ook in 2015. Toen meldde 28 procent overlast van vuurwerk te ervaren, in 2017 steeg dat naar 36 procent. Het Meldpunt Vuurwerkoverlast ziet ook een stijging van het aantal meldingen van overlast.

Leo Groeneveld van de vereniging van vuurwerkverkopers, Pyrotechniek, zei vanochtend op NPO Radio 1j: "We zijn al op de goede weg. Je ziet de cijfers van letsel, schade en overlast allemaal in positieve zin veranderen." In 'Feit of Fictie' controleert Martijn Rosdorff die uitspraak, en kwam erachter dat er van die uitspraak weinig klopt.

De bewering van de vereniging Pyrotechniek dat alle cijfers rond vuurwerkoverlast in positieve zin veranderen, is dus fictie. Al lag het aantal vuurwerkslachtoffers vorig jaar lager, alle andere onderzochte cijfers stijgen wel. De plannen van het kabinet kunnen dus nog een belangrijke bijdrage leveren aan het laten dalen van slachtoffers en schade.