Voor de zomer neemt het kabinet eindelijk een besluit of de Zuiderzeelijn er nu wel of niet moet komen. De Zuiderzeelijn is een snelle verbinding die zou moeten gaan lopen van Schiphol naar Groningen. Is dit de enige oplossing of is er ruimte voor alternatieven?

De Tweede Kamer wilde onlangs dat er opnieuw werd gekeken naar het nut en noodzaak van de lijn, na het debacle van de peperdure Betuwelijn. Hierin worden vijf alternatieven voor de Zuiderzeelijn bekeken. Het onderzoek is 13 april klaar en op basis daarvan besluit het kabinet of en zo ja welk alternatief er komt.

Electrische superbus

Een van deze alternatieven is de superbus van Wubbo Ockels. Een supersnelle bus die op electriciteit rijdt en 250 km per uur haalt. Ockels heeft subsidie gekregen van het ministerie om de bus verder te ontwikkelen met een team van de TU Delft. Ockels heeft inmiddels een maquette waarmee hij voor het eerst kan laten zien hoe die bus eruit komt te zien. Hij wil bij ons voor het eerst laten zien hoe die bus eruit ziet.