De steun voor de coalitie daalt deze maand met 8 zetels. Gezamenlijk komen de VVD en de PvdA uit op 34 zetels, fors minder dan de helft nu in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit De Stemming, de politieke peiling van EenVandaag uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. 

In een maand met weerstand tegen kabinetsplannen, vertrekkende Kamerleden en ophef over de EU-naheffing verliest zowel de VVD als de PvdA zetels. De VVD verliest vijf zetels en komt op 23. De PvdA eindigt op een dieptepunt van 11 (-3). De PvdA en de VVD hebben nu respectievelijk 38 en 41 zetels in de Tweede Kamer. De PVV blijft stabiel op 26 zetels, en is daarmee nu virtueel de grootste partij van het land.

SP trekt wél PvdA-stemmers

De PvdA heeft sinds de verkiezingen 27 zetels verloren, maar andere partijen aan de linkerzijde lijken daar nauwelijks van de profiteren. Voornaamste concurrent SP is de afgelopen twee jaar redelijk stabiel in de peilingen. Dit betekent echter niet dat de partij er niet in slaagt om weglopende PvdA-stemmers aan te trekken. Analyse van de stroom kiezers wijst uit dat respondenten die weglopen bij de PvdA wel degelijk overstappen naar vooral de SP, en in mindere mate naar D66.

Het verschil tussen die partijen is dat D66 er in slaagt om die gewonnen kiezers vast te houden. De SP daarentegen verliest ook veel kiezers, vooral aan de PVV. Die mensen vinden dat de SP niet daadkrachtig genoeg optreedt tegen het kabinet en een te zwakke leider heeft.

Ten opzichte van vorige maand is de hele zetelverdeling als volgt: VVD 23 (-5), PvdA  11 (-3), PVV 26 (-), CDA 20 (+2), SP 21 (+1), GL 5 (-), D66 24 (+5), CU 8 (+1), SGP 3 (-1), PvdD 4 (-), 50PLUS 5 (+1), PP 0 (-1).

De Stemming

De zetelpeiling, De Stemming, is een peilmethode met vooral aandacht voor de zwevende kiezer. Een groot deel van het electoraat twijfelt tussen twee of drie partijen. De methode die De Stemming gebruikt sluit hierbij aan: kiezers kunnen namelijk in totaal vijf stemmen verdelen. Zij geven al deze stemmen aan één partij of aan meerdere partijen. Daarmee geeft De Stemming ook inzicht in de strijd tussen partijen en in kiezersbewegingen. Aan deze peiling, gehouden van 21 tot en met 24 november 2014, hebben 2.392 mensen deelgenomen.

De Stemming is gebaseerd op een steekproef van steeds 3000 respondenten uit het Intomart GfK online panel. De steekproef is gestratificeerd naar CEBUCO-regio, sekse, leeftijd en opleiding, het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 en religieuze overtuiging per CBS-landsdeel. Per meting heeft telkens ongeveer de helft van de respondenten de vragenlijst ingevuld.