Hebben allochtonen en autochtonen dezelfde kansen in Nederland? Maken allochtonen de inhaalslag door middel van integratie? Leven allochtonen en autochtonen met elkaar? De groep allochtonen is natuurlijk divers: een Iraniër zal anders zijn weg vinden in Nederland dan een Eritreeër of een Turk.

Maar als we focussen op de grootste groepen: de Marokkanen en de Turken, dan is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek op verschillende vlakken nog weinig verbetering te zien. Zelfs niet in de Cito-scores van de derde generatie.

Een wandelend voorbeeld van hoe de beeldvorming op deze groepen terugslaat is de elfjarige Mohammed Mkadmi uit Leiden. In zijn perceptie kon je als Marokkaan eigenlijk alleen crimineel worden. Hij was dan ook hoogst verbaasd toen hij een Marokkaanse cameraman tegen kwam en vroeg: “Kun je als Marokkaan ook cameraman worden dan?”.

Nathalie Lecina was daarbij en ze vond de vraag zo schokkend dat ze Mohammed voorstelde een documentaire te gaan maken over wat hij als Marokkaan allemaal kon worden. Lecina is oprichter van Studio Moio in Leiden, een collectief dat uitgevallen jongeren helpt hun talenten te benutten.

Mohammed leerde filmen en interviewen en hij werkt nu aan zijn documentaire. Intussen heeft hij burgemeester Aboutaleb van Rotterdam geïnterviewd, Mustapha Marghadi van de NOS en Ali B. Toch worstelt hij. Het interview met Ali B., waarvan hij zo blij was dat hij het mocht doen, ging bijna niet door omdat hij de dag ervoor een vuurwerkbom in elkaar geknutseld had op school. Zijn idool Ali B. spreekt hem daarop aan:

Van de 17 miljoen Nederlanders is 2,1 miljoen allochtoon. Daarvan zijn er ongeveer 400 000 van Marokkaanse afkomst en 400 000 van Turkse afkomst. Op het gebied van onderwijs is er verschil te zien. Van de niet-westerse allochtonen heeft 40 procent alleen basisonderwijs of middelbare school. Onder autochtonen is dat 30 procent. 19,6 procent van de niet-westerse allochtonen is hoger opgeleid, tegen 27,5 procent van de autochtone Nederlanders.

Wanneer we kijken naar de werkloosheid onder Turken en Marokkanen is te zien dat het verschil met autochtone Nederlanders de afgelopen 15 jaar niet is afgenomen:

Ook als het gaat om de jongeren (12-18 jaar) die in aanraking komen met de politie is er een verschil te zien, al wordt dat wel kleiner in de afgelopen jaren:

Uit het jaarraport integratie 2016 van het CBS bleek dat de Cito-scores van de derde generatie Marokkaanse en Turkse kinderen lager zijn dan die van autochtone kinderen. Al deze gegevens bij elkaar geven dus wel aan dat er een kloof is en dat het ook nog wel even duurt voordat deze gedicht wordt.

Ali B., volgens het vooraanstaande Amerikaanse blad The Economist ‘het schoolvoorbeeld van integratie, is ervan overtuigd dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt als je iets  te bieden hebt. Hij spoort Mohammed Mkadmi dus ook aan om te zorgen dat hij waardevol wordt.


Serie 'De Kloof'

Als we naar de discussies kijken in opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart, lijkt het alsof Nederland is verdeeld in allerlei eilanden.

Er wordt gesproken van tweedelingen zoals die tussen lager- en hoger opgeleiden. EenVandaag besloot uit te zoeken: bestaan deze kloven daadwerkelijk? Zo ja, langs welke scheidslijnen tekenen ze zich af? Wordt die kloof ook zo ervaren? En is het erg eigenlijk, als er een kloof is?

De volgende vijf thema’s komen uitgebreid aan bod: de tweedeling tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon, flexwerkers en werknemers met een vast contract, stedelingen en plattelandsbewoners en lager- en hoger opgeleiden.


Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.