Het piept en kraakt in de asielopvang. Het Centraal Orgaan Asielzoekers, het COA, heeft de grootste moeite om iedereen die ons land binnenkomt te huisvesten. Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA spreekt van een 'zorgelijke situatie."