Vincent van Gogh was naast een grote schilder ook een grote brievenschrijver.

In de meer dan 900 van hem bewaarde brieven schetst, bewondert en bekritiseert hij schilderijen die hij gezien heeft of boeken die hij gelezen heeft. Alles wat deze man ondernam, heeft hij met een enorme passie gedaan.

Morgen opent koningin Beatrix een tentoonstelling over de schilder die in het teken staat van zijn pen. Tegelijkertijd verschijnt een volkomen nieuwe editie van al zijn brieven. Een editie waar het Van Gogh Museum meer dan 15 jaar aan heeft gewerkt.

Brieven van Vincent van Gogh