Volgens Maxime Verhagen van Bouwend Nederland ontrolt zich een rampscenario voor de bouw. Het stikstofbesluit van de Raad van State heeft vergaande gevolgen en treft bijvoorbeeld de bouw van energieneutrale woningen. "Zijn we nu gek geworden?"

Maxime Verhagen vindt dat de gevolgen van de uitspraak, waardoor stikstofuitstoot drastisch aan banden wordt gelegd, flink onderschat wordt in Den Haag. Volgens hem wordt de bouwsector 'keihard geraakt', maar is die niet verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot. "We zijn niet de oorzaak, we zijn niet de oplossing, maar we zijn wel het slachtoffer."

Bedrijven failliet

Verhagen is ronduit pessimistisch over de nabije toekomst, want er worden geen vergunningen meer verstrekt voor de bouw of de aanleg van wegen. "Niet alleen krijgen mensen geen huis, maar ook de toekomst van bedrijven staat op het spel." Volgens hem vallen over enkele maanden de eerste bouwbedrijven om.

En dan gaat het pas echt goed mis, waarschuwt hij. "ABN Amro berekende al dat het 14 miljard euro schade zal opleveren. Dit gaat duizenden banen kosten." En dat kan een sector die net een grote crisis achter de rug heeft volgens Verhagen niet aan. "We krijgen weer echt hele grote problemen."

Lees ook

Slachtoffer

Om de problemen het hoofd te bieden, stelde de regering een commissie in onder leiding van oud-minister Johan Remkes. Hij komt 25 september naar buiten met advies. Dat duurt Maxime Verhagen allemaal te lang. "Ondertussen ligt hier de zaak al 4 maanden stil."

Het steekt hem dat de bouwsector de prijs betaalt voor het stikstofprobleem. "Nu maak je een sector slachtoffer van een probleem dat ze niet veroorzaakt hebben. En daarnaast zou je dat mensen die hoognodig een huis nodig hebben, nu geen nieuwe huizen krijgen."

info

Het hoogste bestuursorgaan van Nederland, de Raad van State, kwam 29 mei met een vergaand oordeel naar buiten: voortaan moet de uitstoot van stikstof rigoureus aan banden worden gelegd. Het tot dan toe uitgevoerde beleid is in strijd met de Europese regels voor natuurbescherming.In de praktijk betekent dit dat geen bouwvergunningen meer mogen worden verstrekt. Daardoor mag er geen schep meer de grond in, want als je werkt komt stikstof vrij. Volgens NRC staan door de uitspraak nu 18.000 bouwprojecten op de tocht.

Lees ook

'Zijn we helemaal gek geworden?'

Maar er komt toch stikstof vrij bij het bouwen van huizen? Verhagen ontkent het niet, maar wijst er op dat nu ook de bouw van energieneutrale huizen stil ligt. "Wat wil je nog beter hebben voor het klimaat?", vraagt hij zich af.

"Dat we de huizen die we hebben die niet duurzaam zijn, vervangen door nieuwe duurzame huizen die energieneutraal zijn. Dus op langere termijn is dit alleen maar een verbetering van het klimaat. Dan denk ik: zijn we nou gek geworden?"

Maxime Verhagen pleit voor een noodwet.

Noodwet

"Ik denk ook dat de milieubeweging zich in de eigen voet schiet. Op het moment dat je geen windmolenparken mag bouwen, op het moment dat je geen energieneutrale huizen mag bouwen... Welke bijdrage aan het milieu lever je dan?"

Een eindoplossing heeft hij niet. "Ik zit niet meer in het kabinet", zegt hij hierover. Een noodwet zou wat hem betreft een oplossing kunnen bieden, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor de bouw van energieneutrale huizen, maar ook voor vitale infrastructuur. "Want als gaten in wegen vallen en bruggen in de problemen komen dan heeft dat ook een enorme impact."

Lees ook

Bekijk hier de tv-reportage bij dit onderwerp.