Een ruime meerderheid van de politiemensen (70 procent) vindt dat zij kerntaken als het opsporen van misdrijven en het handhaven van de orde, niet naar behoren kan uitvoeren. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 4600 agenten, in samenwerking met alle Nederlandse politiebonden. De ondervraagden, van straatagent tot rechercheur, besteden gemiddeld tweederde (63 procent) van hun tijd aan administratie. De agenten ervaren dit als zeer frustrerend, zo blijkt uit de duizenden reacties.

Ouderwets computersysteem

Te veel papierwerk en de bureaucatie worden door 82 procent van de deelnemers als de grootste problemen gezien. Zeven van de tien politieagenten zeggen zoveel tijd kwijt te zijn aan administratieve taken dat ze hun eigenlijke werk niet of niet goed kunnen vervullen. Ze hebben daarbij veel kritiek op het computersysteem van de politie dat ze als ‘ouderwets’ en ‘tijdrovend’ typeren.

Een reactie:

‘Ik werk op de centrale meldkamer. Wij doen de aansturing van alle

eenheden in de regio. Regelmatig komt het voor dat politiemensen langdurig bezet zijn met administratieve taken of met de afhandeling van lopende zaken, waardoor (urgente) meldingen langer dan wenselijk blijven liggen. We komen als politie veel te weinig aan de hulpverlening toe.’

Geen tijd voor aangiften

Gebrek aan mankracht is volgens de deelnemende agenten het tweede grote probleem (79 procent), waar de politie mee kampt. Zo kunnen veel aangiften met serieuze aanknopingspunten niet in behandeling worden genomen. Agenten nemen regelmatig aangiften op, waarvan zij bij voorbaat weten dat ze niet verder onderzocht worden. Dit tot grote frustratie van de agenten zelf, die het moeilijk vinden om aan het publiek uit te leggen dat hun aangifte op de plank blijft liggen. Het gaat hierbij niet alleen om fietsendiefstallen, maar ook om zwaardere zaken als gewelds- en zedendelicten. Sommige politiemensen gaan zelfs zo ver dat ze in hun vrije tijd slachtoffers van schrijnende zaken helpen.

reactie
clock 16-09-2010 02:00

Een greep uit de vele reacties: ‘Wij moeten zeggen dat we de zaak gaan onderzoeken terwijl we weten dat dit gewoon niet gebeurt. Vaak rij je naar een melding terwijl je bij voorbaat al weet dat er weer een onopgeloste zaak bij komt! Ik vind dit erg voor de burger! Je rekent op een daadkrachtige aanpak van de politie maar wij staan, door gebrek aan mankracht, met de rug tegen de muur!!’ ‘Heel soms houd ik een zaak zelf onder mij, omdat ik weet dat er anders niets meer gebeurt, maar waarvan ik persoonlijk vind dat er wel wat mee moet gebeuren. Zo heb ik dit laatst gedaan bij een bejaarde man van wie zijn rekening was geplunderd door een onbekende die zijn pinpas had gestolen.’

Meer plankzaken

Van de ondervraagden die aangiften opnemen en behandelen denkt 59 procent dat het aantal zaken met aanknopingspunten dat niet in behandeling wordt genomen in 2010 is toegenomen ten opzichte van 2009.

Een reactie van een rechercheur:

‘Hoe dat in de praktijk werkt? De zwaarste taken doen we eerst. De tijd die overblijft besteden we aan de rest. Als je pech hebt komt je woninginbraak onderaan de stapel te liggen. Dat is niet uit te leggen. Je kunt stellen dat de misdaadbestrijding in Nederland faalt ja.’

Agressieve houding burgers

Op straat neemt de agressie tegen de politie toe, zo ervaren agenten dat zelf. Ruim driekwart (78 procent) vindt dat het geweld de afgelopen vijf jaar extremer is geworden. 43 procent is zich de afgelopen twee jaar minder veilig gaan voelen. Eén op de vijf (22 procent) zegt dat er wijken zijn waar ze vanwege de dreiging van geweld liever niet werken.

Een ruime meerderheid (59 procent) van de agenten die op straat werken vindt dat ze onvoldoende mogelijkheden hebben om geweld aan te pakken. Ze zouden meer bevoegdheden willen hebben om harder op te treden.

Politiek

Korpschef Frans Heeres van de politie Midden- en West Brabant vertelt in de uitzending van EenVandaag over de omstandigheden waarin zijn korps werkt. Hij noemt de situatie zorgelijk. De grens van wat de politie aankan is wat hem betreft in zicht en nieuwe bezuinigingen zijn onaanvaardbaar.

De PVV (34 procent) en VVD (25 procent) worden door de politiemensen die meededen aan het onderzoek het best in staat geacht om de problemen bij de politie op te lossen.

Uitzending EenVandaag

EenVandaag besteedt op donderdag 16 september uitgebreid aandacht aan het onderzoek. Politiemensen vertellen in de uitzending over de problemen waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.

Op vrijdag 17 september presenteert EenVandaag de resultaten van een tweede onderzoek onder 21.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. In dit onderzoek staat de vraag centraal of mensen nog aangifte doen van een misdrijf en wat er met hun aangiften gebeurt. In de uitzending vertellen slachtoffers wat het voor hen betekent dat hun aangifte niet in behandeling wordt genomen.

over dit onderzoek
clock 16-09-2010 02:00

Het onderzoek onder de politie is uitgevoerd door EenVandaag in samenwerking met alle Nederlandse politiebonden ACP, NPB, ANPV, APV, PVH, PGZ en VMHP. Aan het onderzoek deden 4600 politiemensen mee.

Ook politiemensen die geen lid van vakbond zijn hebben meegedaan.

Het onderzoek is gehouden tussen 17 augustus en 3 september 2010.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.