Een ruime meerderheid (77 procent) vindt het goed dat Rijkswaterstaat omgekeerde vlaggen weghaalt als die gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, maar van 2 op de 10 mensen mogen ze zelfs dan blijven hangen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 33.000 leden van het Opiniepanel. De omgekeerde vlag wordt gebruikt als een steunbetuiging aan de boeren en als symbool van verzet tegen de stikstofmaatregelen.

Verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat haalt vlaggen weg van viaducten en langs de rijkswegen als deze de verkeersveiligheid in de weg zitten. De provincie Zuid-Holland en verschillende gemeenten volgen dezelfde lijn. Als de vlaggen losraken, kunnen ze op de weg of op auto's terechtkomen en daarmee voor gevaarlijke situaties zorgen.

Driekwart vindt het goed dat Rijkswaterstaat vlaggen weghaalt. Van 39 procent moeten alleen vlaggen die gevaarlijke situaties veroorzaken weg. Van nog eens 38 procent moeten de vlaggen sowieso weg. 20 procent vindt dat de vlaggen moeten blijven hangen. "Het is een hulpkreet. Nederland is in nood. Iedereen zou de vlag op de kop moeten hangen, misschien luistert de politiek dan eens een keer", zegt een deelnemer aan het onderzoek.

Weghalen omgekeerde vlaggen in de openbare ruimte

'Vlag tussen mijn spaken'

"Alleen als ze voor een onveilige situatie zorgen, moeten ze weg. Ik heb zelf een deel van een vlag bijna tussen mijn spaken gehad. Levensgevaarlijk", schrijft een panellid.

"Als een vlag een echte onveilige situatie geeft moet deze natuurlijk weggehaald worden", zegt iemand anders. "Maar voor mijn gevoel worden vlaggen nu vooral weggehaald onder het mom 'onveilige situatie', zonder daadwerkelijk naar de situatie te kijken. Dat irriteert me."

Bekijk ook

Geweldloos verzet

Panelleden hebben veel begrip voor het ophangen van de vlaggen. Tweederde begrijpt dat boeren de vlag ophangen om hun onvrede te uiten. "Het is geweldloos verzet en maakt duidelijk hoe groot de onvrede in de samenleving is", stelt een panellid.

Een ander schrijft: "Het lijkt op het ogenblik de meest zichtbare, creatieve, niet gewelddadige vorm van verzet. Niet alleen van de boeren, maar van iedereen die al tientallen jaren niet meer gezien of gehoord worden door onze regering."

Bekijk ook

'Gebruik een andere vlag'

De meeste mensen vinden het niet erg als een nationaal symbool gebruikt wordt bij een protest. "De omgekeerde vlag is het internationale symbool (vanuit de scheepvaart) voor: ik ben in nood. De overheid brengt steeds meer mensen, in het bijzonder de boeren maar ook burgers, in nood", zegt een panellid.

Een derde (33 procent) vindt het wel vervelend dat de Nederlandse vlag voor het protest gebruikt wordt. "Ik snap het, maar vind het niet van respect getuigen naar de vlag zelf. Gebruik dan een andere vlag die duidelijker laat zien waar deze voor staat. Voor mijn part met een koe erop", schrijft een panellid.

info

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 28 juli tot 1 augustus 2022. Aan het onderzoek deden 33.902 deelnemers aan het EenVandaag Opiniepanel mee. De uitkomsten zijn gewogen op het totaal aantal ondervraagden en representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 80.000 leden.

Bekijk hier een voordracht van een gedicht van Ingmar Heytze over de boerenvlaggen