Het is te vergelijken met het fotorolletje of de videoband. Vroeger hip maar nu waardeloos. En dat staat ook te gebeuren met kolen en olie, daarvoor waarschuwt Mark van Baal van ‘Follow This’. 

Onder druk van klimaatveranderingen heeft alleen energie uit wind en zon de toekomst, zegt Van Baal. En dus moet een bedrijf als Shell, nu groot door de olie, zich snel aanpassen als ze willen blijven bestaan. Hij werd met zijn organisatie ‘Follow This’ aandeelhouder van Shell om het bedrijf te dwingen zich meer te verduurzamen. En dat is niet alleen goed voor het milieu, aldus Van Baal, maar ook voor uw pensioen. Want pensioenfondsen investeren nog steeds flink in olie.

Klimaatakkoord Parijs

Afgelopen jaar sloten ruim 190 landen een klimaatakkoord in Parijs dat historisch wordt genoemd. Afgesproken werd dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden celsius mag stijgen. Aangezien de gemiddelde temperatuur nu al met 0,8 graden is gestegen, kan de temperatuur dus nog maar met 1,2 graden stijgen. De doelstelling voor 2020 is om 20% minder CO2 uit te stoten, 20% minder energie te verbruiken en 20% van het energieverbruik uit duurzame energie te halen. Op dit moment komt nog ongeveer 93% van de energie voor onze huishoudens uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen.

Alle winsten investeren in duurzaam

Shell kwam onlangs in het nieuws met het bericht dat ze belangstelling zouden hebben voor de te bouwen windparken op de Noordzee. Voor deskundigen een teken dat Shell de focus van olie en gas aan het verleggen is naar duurzaam. In het jaarverslag van 2015 schreef het bedrijf al ‘in het kader van de langetermijnvraag naar energie met een lager CO2-gehalte’ te willen gaan investeren in zonne- en windenergie. 

Mark van Baal kreeg met ‘Follow This’ het voor elkaar een agendapunt op de Shell aandeelhoudersvergadering van 24 mei aanstaande te krijgen. Daardoor moeten alle aandeelhouders die dag stemmen over de resolutie dat Shell al zijn winsten uit fossiele energie moet gaan investeren in duurzaam. Hiermee wil Van Baal ervoor zorgen dat de overgang naar duurzame energie in een stroomversnelling komt. 

Shell heeft vandaag aangegeven aan de aandeelhouders dat zij adviseren tegen de resolutie te stemmen:

“Shell neemt de klimaatuitdaging serieus en zal haar rol pakken in het vinden van manieren om in de wereldwijd toenemende vraag naar energie te voorzien, terwijl we minder CO2 uitstoten. Shell gelooft dat de huidige strategie van het bedrijf, de onderneming goed positioneert voor de transitie naar een twee-graden wereld. Onze handen vastbinden aan een renewables only mandaat zou zowel strategisch als commercieel gezien onverstandig zijn.”