Het kostte speciaal aanklager Robert Mueller bijna 2 jaar om zijn onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland bij de Trump-campagne af te ronden. Toch blijven veel vragen onbeantwoord. Zes vragen over dit dossier op een rij.

1. Het rapport is eindelijk af, wat nu?

De officiële opdrachtgever van het onderzoek is minister van Justitie Wiliam Barr. Zondagavond heeft hij het Congres een samenvatting gestuurd met de belangrijkste conclusies. De Democraten hebben al laten weten dat zij daar geen genoegen mee nemen. Zij willen het hele rapport inzien. Of dat ook echt gaat gebeuren, is nu aan de minister.

2. Wat weten we van het rapport?

Er is geen bewijs gevonden dat Rusland zich heeft gemengd in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump. Wel staat volgens het rapport vast dat Rusland de verkiezingen probeerde te beïnvloeden. "Aan Rusland-verwante individuen hebben meerdere aanbiedingen gedaan om medewerkers uit Trumps campagneteam te helpen", zo schrijft minister Barr.

3. Trump heeft dus toch gelijk gekregen?

Vanaf de start van het onderzoek beweert Trump onschuldig te zijn. Hij vindt dat zijn gelijk nu is bewezen: "Er was geen samenzwering en geen belemmering. Dit was een van de belachelijkste dingen waar ik ooit van heb gehoord. Het is een schande dat het land dit moest doormaken en een schande dat uw president dit moest doormaken. Het was een illegale poging om mij onderuit te halen."

Vast staat dat er geen bewijs is gevonden dat het campagneteam van Trump en de Russische autoriteiten hebben samengespannen om de verkiezingen te beïnvloeden. Sinds het aantreden van president Trump werd hier al op gehint. Voor Trump is deze uitkomst dan ook een grote overwinning.

4. Heeft de president helemaal niets fout gedaan?

Het antwoord op de belangrijke vraag: 'Is de president schuldig aan het belemmeren van de rechtsgang?', laat Mueller in het midden. De speciaal aanklager zegt in zijn rapport dat hij niet kan concluderen of de president een misdrijf heeft gepleegd, maar hij pleit hem ook niet vrij. "Er zijn bewijzen gevonden die zowel voor als tegen Trump pleiten, maar het is de vraag of de handelingen en bedoelingen van de president gezien kunnen worden als belemmering. Mueller noemt het "een moeilijke wettelijke kwestie."

Mueller blijft dus voorzichtig met zijn uitspraken. Volgens minister Barr is er onvoldoende grond voor vervolging, maar de Democraten leggen zich daar niet bij neer. Zij vinden dat deze conclusie veel te snel is getrokken en eisen dat de minister toelichting geeft in het Congres.

5. Durven de Democraten nu nog te spreken over een afzettingsprocedure?

De kans op een afzettingsprocedure ('impeachment') tegen Trump lijkt met het rapport erg klein geworden. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de Democraten namelijk steun nodig van de Republikeinen. De bekendgemaakte onderzoeksresultaten zullen de Republikeinen niet overtuigen om hun eigen president af te zetten.

Nancy Pelosi, de Democratische leider in het congres, liet eerder al weten dat ook zij de lat van een afzettingsprocedure hoog legt. Maar als toch blijkt dat er twijfel is dat Trump de rechtsgang geeft beïnvloed, zal ook het woord impeachment weer vallen. Belemmering van de rechtsgang is namelijk een gerechtvaardigde reden om de president af te zetten. Trump zal waarschijnlijk in het Huis van Afgevaardigden te maken krijgen met een reeks kritische vervolgonderzoeken,

6. Wanneer verschijnt het hele rapport?

Of we ooit het rapport met eigen ogen kunnen inzien, is dus nog maar de vraag. Er is kans dat de inhoud van het rapport voor altijd geheim blijft. Het is nu aan minister William Barr om te bepalen of het rapport openbaar zal worden gemaakt. Hij kan ook besluiten om dit niet te doen, of om gedeeltes te publiceren. Als Barr besluit om niets openbaar te maken, zal hem dat niet in dank worden afgenomen. Zowel de Democraten als de Republikeinen hebben de afgelopen tijd het belang benadrukt om het hele rapport te publiceren.

Waarom was het onderzoek nodig? Dit gebeurde er allemaal de afgelopen drie jaar.