Ophef over mogelijke belastingverhoging voor AOW'ers. Martin van Rooijen van 50PLUS en Omroep Max-baas Jan Slagter hekelen de zogenoemde 'Kaag-belasting'. Maar volgens Martin Visser van de Financiële Telegraaf is dat nieuws 'gewoon feitelijk onwaar'.

Fiscalist Michiel Spanjers schrijft in een column op NLFiscaal dat het kabinet de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat inkorten, waardoor "gepensioneerden over een deel van het aanvullende pensioen een belastingverhoging van 17,9 procent voor de kiezen krijgen."

Felle kritiek

Deze woorden maken veel los bij onder andere 50PLUS-senator Van Rooijen. Hij schrijft op Twitter aan minister Kaag: "Je ontpopt een soort "OuderenHaat". Heel stiekem kom je met #FiscaliseringAOW. Staat niet in Regeerakkoord en Voorjaarsnota."

Ook Jan Slagter uit online zijn onvrede over de gang van zaken. "Waarom "pakt" u de ouderen? Laf om juist nu veel ouderen het financieel moeilijk hebben met deze fiscalisering van de AOW te komen!"

Bekijk ook

'Gebaseerd op verkeerde veronderstelling'

De columnschrijver is volgens financieel journalist Martin Visser uitgegaan van een verkeerde veronderstelling. Minister Kaag past volgens hem inderdaad de eerste schijf van de inkomstenbelasting aan waardoor mensen eerder een hoger belastingtarief betalen. "Maar er zijn twee eerste schijven."

"Er is een eerste schijf die alleen betaald wordt door werknemers en een eerste schijf die er alleen is voor gepensioneerden. Er is ten onrechte vanuit gegaan dat het die schijf voor gepensioneerden is die wat kleiner wordt gemaakt, waardoor gepensioneerden meer belasting zouden moeten betalen", legt Visser uit.

Geen geheime afspraken

Aan deze belastingschijf wordt dus zeker niet getornd, benadrukt hij. "Ik heb het nagevraagd bij het ministerie van Financiën."

Ook de suggestie dat de besluitvorming op slinkse wijze zou zijn verlopen doet hij van de hand. "Er wordt gesuggereerd dat er in geheime voetnoten afspraken zijn gemaakt waarin gepensioneerden opdraaien voor de koopkrachtstijging voor werkenden. Dat is gewoon niet waar."

Bekijk ook

Een fikkie stoken

Van Rooijen vindt het in de ogen van Visser "fijner om een fikkie te stoken, dan even goed de details te lezen. En die mobiliseert graag zijn boze achterban. Maar die kunnen gerust zijn: het valt reuze mee, dit gaat niet gebeuren."

Visser begrijpt de emotie bij dit onderwerp overigens heel goed. Vroeger betaalden alleen werkenden AOW-premie, maar dat is al sinds het bewind van oud-minister Wouter Bos niet meer zo."Stapje voor stapje betalen AOW'ers hieraan mee, dus alles rondom het thema is super gevoelig."

'Hogere belasting lag wel op tafel'

Toch komt de suggestie van Van Rooijen volgens de financieel journalist niet helemaal uit de lucht vallen. De belastingverhoging voor gepensioneerden lag wel als een optie op tafel bij de onderhandelingen over de Voorjaarsnota om de financiële tegenvallers op te vangen. "En die opties zijn natuurlijk niet weg. Als er nieuwe financiële tegenvallers komen - en die komen er - dan komen al die opties steeds weer op tafel."

Daarom vindt Visser de scherpe reactie van 50PLUS begrijpelijk. "Dat een parlementariër als Van Rooijen als een bok op de havik zit, dat is zijn goed recht. Maar dan moet hij wel de details goed lezen en op het juiste moment zijn boze achterban mobiliseren."