Verkeersveiligheidsorganisaties maken zich grote zorgen over de bezuinigingen van lokale overheden. Nu al vallen verreweg de meeste slachtoffers in het verkeer op gemeentelijke wegen. Dat zal toenemen als er nog verder wordt gekort op de aanleg en onderhoud van de plaatselijke infrastructuur.

De zorgen worden geuit aan de vooravond van het verschijnen van de nieuwste cijfers vam 2015 over het aantal ernstig gewonden in het verkeer. De daling van het aantal ernstig gewonden en dodelijke verkeersslachtoffers is sinds enkele jaren gestopt. Vorig jaar waren er meer dan twintigduizend ernstig gewonden door een verkeersongeval, een aantal dat sinds 1993 niet meer zo hoog is geweest.

Ook het aantal dodelijke slachtoffers is gestegen. In 2015 zijn 621 doden gevallen in het verkeer. De groep waarin die stijging voornamelijk plaatsvindt, is de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar, met de grootste toename onder 80-plussers. Ruim tweederde van de dodelijke slachtoffers valt op lokale wegen, waar de gemeente de verantwoordelijkheid over heeft.

“Knijp het niet nog verder af”

De directeur van de SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Peter van der Knaap trekt in een interview met Binnenlands Bestuur aan de bel. 70 procent van de ambtenaren ziet bezuinigingen op infrastructuur aankomen, omdat het geld elders - bijvoorbeeld in het sociale domein - besteed gaat worden.

Van der Knaap zegt zich grote zorgen te maken. Want naast de bezuiniging op infrastructuur, ziet hij wel een diverser verkeersbeeld. “We [zien] meer ouderen op de weg, snellere fietsen en meer diversiteit in vervoersmiddelen en snelheden,” aldus van der Knaap. Ook verkeersveiligheidsorganisatie Veilig Verkeer Nederland (VVN) sluit zich bij die zorgen aan. José de Jong: “wij zouden zeggen, knijp het niet nóg verder af.” 

Deze maand worden de nieuwe cijfers gepubliceerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat desgevraagd weten bekend te zijn met de cijfers en in gesprek te zijn met gemeenten over hoe ze eventuele risicopunten beter in kaart krijgen.

We spreken erover met José de Jong van Veilig Verkeer Nederland en Hans van Maanen van de Vereniging voor Verkeersslachtoffers.