Niemand weet precies de aard en de omvang van criminaliteit door asielzoekers. Vandaar dat De Telegraaf er door middel van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) achter probeerde te komen, maar volgens de krant houdt de politie de cijfers ‘onder de pet’. 

De aanleiding was een golf van winkeldiefstallen en gevallen van zakkenrollerij in Groningen eind vorig jaar en een noodbevel van de burgemeester van Weert.

Aanvankelijk ontkende de politie tegenover de Telegraaf dat deze gegevens verzameld werden maar later kwamen ze hierop terug. Desondanks weigeren ze de informatie prijs te geven.

Geheimzinnig

Veel mensen vragen zich af waarom de politie hier zo geheimzinnig over doet. Als de cijfers positief waren geweest, dan waren ze wel vrij gegeven, is de gedachte.

Maar volgens emeritus hoogleraar recht Peter Tak zou het openbaren van de cijfers juist stigmatisering kunnen tegenwerken, mits ze goed worden geïnterpreteerd. Die cijfers moeten natuurlijk juist worden geïnterpreteerd, en niet zoals begin vorig jaar gebeurde in een interview met Sywert van Lienden in De Wereld Draait Door.

De politie zegt de informatie niet prijs te willen geven vanwege de nationale veiligheid, maar De Telegraaf laat voorlopig niet los.