Niet meer met alle klasgenootjes gelijk vrij van school en niet meer allemaal tegelijk zes weken met zomervakantie. Als het aan minister Marja van Bijsterveldt ligt krijgt iedere basisschoolleerling een individueel leerplan en tijdschema. Vandaag kondigde ze een proef aan die drie jaar zal duren en plaats vindt op tien basisscholen. De bedoeling is om het onderwijs zo goed mogelijk op het kind af te stemmen, maar volgens sceptici is het slechts een tegemoetkoming aan de vakantiewensen van ouders met een drukke carrière.

Het experiment begint in het schooljaar 2011-2012 en zal drie jaar duren. Ouders kunnen met leraren afspreken op welke dagen de vakantie moet beginnen. Na afloop wordt bekeken of het systeem heeft gewerkt en wat de effecten op de leerlingen en leraren zijn.

EenVandaag was in augustus al op een basisschool in Zandvoort om te kijken hoe het er op zo'n flexibele school aan toe gaat. Bekijk hier de reportage.