Hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg Paul Frissen vindt dat we in opstand moeten komen tegen Wilders. Frissen deed deze uitspraak in L1-radioprogramma De Stemming. De PVV vindt dat hij moet opstappen na deze uitspraak.

De hoogleraar, tevens decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, zegt dat Wilders bevolkingsgroepen apart zet en ze demoniseert. Hij vindt dat alle politieke partijen hem moeten aanvallen. Dat gebeurt volgens hem nu nog maar in beperkte mate.

Volgens de PVV heeft Frissen als decaan grote invloed op het denken en handelen van hoge ambtenaren. De uitspraken zijn niet op wetenschappelijke grond gebaseerd, maar op ideologie. Daarom vraagt zijn partij aan minister Bussemaker van Onderwijs om erop aan te dringen dat Frissen zijn functies neerlegt.

Wilders zelf spreekt van “haatzaaiende onzin”: