Steeds vaker zoeken demonstranten politici thuis op. Hoogleraar Bestuurskunde Frits van der Meer denkt dat dit ervoor kan zorgen dat in de toekomst minder mensen zich beschikbaar stellen voor een baan in de politiek. "Bedreiging voor de samenleving."