De hoofdelijke stemming om hogere salarissen in de zorg zorgde voor chaos en commotie. De motie van Geert Wilders werd niet in stemming gebracht omdat Kamerleden van de coalitie plots verdwenen. "Dit wordt zeker een belangrijk verkiezingsthema."