De risico's van het winnen van schaliegas zijn te ondervangen. Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Kamp beslist pas in oktober of er proefboringen kunnen worden gedaan naar schaliegas. Hij wacht op advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (mer), die nog moet oordelen over het rapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos.

Het bureau onderzocht in opdracht van de minister de gevolgen voor veiligheid voor mens, natuur en milieu van het opsporen en winnen van schaliegas en concludeerde dat dit veilig kan. Het mer-advies wordt eind september verwacht.

Om erachter te komen of schaliegas aantrekkelijk kan zijn voor de staatskas en de Nederlandse economie zijn volgens Kamp wel proefboringen nodig. Lokale bestuurders en omwonenden worden betrokken bij dergelijk onderzoek dat duidelijk moet maken of en hoe de proefboring verantwoord en veilig kan worden gedaan, aldus de minister.

Als blijkt dat dit kan, zijn nog meer vergunningen nodig. De gemeente heeft daarbij een rol, bijvoorbeeld bij het afgeven van de benodigde bouwvergunning voor de boorinstallatie. Drie beoogde locaties voor proefboringen zijn bij Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder.

Schaliegas zit kilometers diep in de grond in kleine belletjes in oeroude keiharde steenlagen. De winning ervan houdt de gemoederen bezig. Tegenstanders vrezen aardbevingen en bodemdaling en zijn bezorgd dat grond- en drinkwater vervuild raken door het boren of door de chemicaliën die bij deze gaswinning worden gebruikt.

Kamp schatte eerder dat de winning van schaliegas Nederland op lange termijn 20 tot 30 miljard euro kan opleveren. Hij benadrukt maandag dat het aan de overheid is om eisen te stellen, de veiligheid te beoordelen en wel of niet mee te werken aan een proefboring, maar dat de mijnbouwbedrijven uiteindelijk beslissen of het binnen die regels loont om schaliegas te winnen.