In reactie op de gespannen situatie in het oosten van Oekraïne en het handelen van Rusland in die regio is de NAVO van plan de militaire aanwezigheid daar te versterken. Dit door een snel inzetbare NAVO-eenheid te stationeren.

Er is ruime steun voor een Nederlandse deelname aan een dergelijke eenheid: uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat zes op de tien (58%) deelnemers het een goede zaak vinden om daar Nederlandse militairen voor in te zetten. In totaal werden ruim 16.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel ondervraagd.

Na een periode van diverse internationale spanningen en conflicten zijn er grote zorgen over de internationale veiligheid. Een meerderheid van de deelnemers (79%) geeft aan dat de internationale veiligheid ten opzichte van 6 maanden geleden is afgenomen en  58% verwacht dat de veiligheid op het wereldtoneel de komende 6 maanden zal afnemen. Slechts één op de tien (12%) is optimistisch over de ontwikkeling van de internationale veiligheid op korte termijn.

Vrees IS, Rusland en Ebola

Zorgen over diverse internationale spanningen en conflicten liggen ten grondslag aan de veiligheidsinschatting. Twee derde (65%) van de deelnemers maken zich zorgen over het oprukken van de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS). 27 Procent maakt zich enigszins zorgen over de situatie en slechts 7% maakt zich geen zorgen. Deze zorgen zijn er niet enkel vanwege het conflict in het Midden-Oosten maar ook vanwege de spanningen die dit in Nederland veroorzaakt. Demonstraties van aanhangers van de ideologie van IS en Nederlandse burgers die actief in het buitenland mee gaan vechten spelen daarbij een rol.  Er is angst voor radicalisering en de gevolgen daarvan. Zoals een panellid het uitdrukt:

“Ik verwacht dat de NAVO-landen in toenemende mate militair gaanoptreden tegen de IS beweging en dat in reactie daarop radicale moslims gaan proberen om aanslagen te plegen op zachte doelen in het westen.” 

Vrees is er ook voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne: de helft (51%) van de deelnemers maken zich hier veel zorgen over. Een derde internationale situatie die deelnemers ongerust maakt is de Ebola epidemie in Afrika, waar drie op de tien (30%) zich veel zorgen over maakt. Angst is er voor het onbeheersbare element van een eventuele verspreiding van het virus: “Een virus laat zich niet remmen door defensie of landgrenzen.”

Maatregelen kabinet tegen IS

Het kabinet wil als maatregel–potentiële– jihadgangers die zich hebben aangesloten bij een terreurgroep (zoals IS) het Nederlanderschap afpakken zonder tussenkomst van de rechter. Nu kan dat alleen na uitspraak van een strafrechter. Dit plan kan op ruim draagvlak rekenen: 77% van de deelnemers vindt dit een goed plan. Maar ook maatregelen gericht op het conflictgebied worden gesteund: een ruime meerderheid (56%) vindt dat Nederland hulpgoederen moet sturen. Een kwart (26%) vindt dat er wapens gestuurd moeten worden en 13% denkt aan actief militair ingrijpen.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 16.639 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 2 tot en met 3 september 2014. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Download