Overheerste op Prinsjesdag nog een negatieve stemming over de stand van het land, op de drempel naar het nieuwe jaar is er optimisme over de staat van de Nederlandse economie, arbeidsmarkt en woningmarkt.

Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag onder 29.000 mensen.

Economie

Hoewel cijfers van het CPB en CBS al langer laten zien dat de economie aantrekt, waren de panelleden tot nu toe vrij negatief over de Nederlandse economie. Een jaar geleden vond nog drie op de tien dat de Nederlandse economie er goed voor stond. Nu, op de valreep van het oude jaar, is dat percentage gestegen naar 49%. 

Drie op de tien (29%) ziet nog ruimte voor verbetering de komende zes maanden, een ruime helft (57%) denkt dat de economische situatie van Nederland gelijk zal blijven.

Het optimisme over de economie blijkt niet gebaseerd op de eigen portemonnee, want slechts 10% van de deelnemers zegt er de afgelopen maanden financieel op vooruit te zijn gegaan. Voor een kwart (24%) geldt zelfs het omgekeerde: zij zijn er op achteruit gegaan. 

Veel mensen wijten dat aan stijgende vaste lasten tegenover gelijkblijvende of teruglopende inkomsten. Een deelnemer licht toe: 

Dit was het vierde jaar zonder loonsverhoging. Ondertussen blijven de vaste lasten, de belastingen en de ziektekosten stijgen.

Arbeidsmarkt

Ook als het om de arbeidsmarkt gaat is er voor het eerst in jaren optimisme te bespeuren. Bijna de helft (48%) denkt dat de arbeidsmarkt er de afgelopen maanden beter voor is komen te staan. Drie op de tien (31%) verwacht dat deze verbetering zich ook het komende half jaar voort gaat zetten.

Woningmarkt

Bijna de helft (45%) van de deelnemers vindt dat de situatie op de woningmarkt de afgelopen maanden is verbeterd. Driekwart (75%) verwacht dat de huizenprijzen de komende maanden gaan stijgen. Wel wijzen deelnemers op het verschil tussen de Randstad en daarbuiten, waar woningen nog altijd moeilijk te verkopen zijn. Ook een tekort aan sociale huurwoningen is veel panelleden een doorn in het oog.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 29.163 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 12 tot en met 22 december 2016. 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden. De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download