Bezuinigingen en belastingverhoging zijn onvermijdelijk als het kabinet niet snel met meer steunmaatregelen voor gemeenten komt. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 162 gemeenten in samenwerking met de VNG.

Als er geen geld van het Rijk bij komt, voorzien bijna alle gemeenten (87 procent) in het onderzoek de komende maanden een beetje (39 procent) of grote (48 procent) financiële problemen. Veel gemeenten stonden er aan het begin van dit jaar al niet florissant voor door gestegen kosten van de Wmo en de jeugdzorg. Hier komt nu de coronacrisis bovenop. En het einde is nog niet in zicht. Driekwart (77 procent) vreest bezuinigingen waar 'gewone burgers' de dupe van worden. De helft voorziet een belastingverhoging.

Alle eenvoudige bezuinigingen hebben we al gehad. Nu gaat het pijn doen.

Minder inkomsten, meer uitgaven

Door corona lopen de inkomsten van de gemeenten flink terug. Driekwart heeft te maken met minder toeristenbelasting (78 procent), huur die niet betaald wordt (75 procent) of minder inkomsten uit leges, zoals voor een bouwvergunning (74 procent). Ook lopen de belastinginkomsten flink terug (57 procent).

Aan de andere kant hebben ze te maken met veel meer uitgaven. Het gaat dan om handhaving van de coronaregels, meer werk voor de GGD, steunaanvragen van zelfstandigen (Tozo) en een groter beroep op de bijstand en schuldhulpverlening. Ook geven gemeenten vaak financiële ondersteuning aan (sport)verenigingen, de culturele sector en en de lokale economie. De meerderheid van de ondervraagde gemeenten heeft op al deze terreinen extra kosten. Die lopen op van honderdduizenden tot miljoenen euro's, afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Lees ook

'De economische crisis moet nog komen'

Tot nu toe is maar voor een deel van alle extra uitgaven compensatiegeld vanuit het Rijk beschikbaar gesteld, zoals voor de Tozo-regeling voor zelfstandigen. De rest betalen de gemeenten uit eigen middelen.

Dat leidt tot veel zorgen en onzekerheid, want dit is pas het begin volgens veel deelnemers: "De coronacrisis is nog lang niet ten einde en de echte economische crisis moet nog komen. Wij hebben nú geld en duidelijkheid nodig, want we houden dit niet vol."

Geen luisterend oor

En er is ook irritatie. Sommige gemeenten zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze achteraan de rij staan bij het uitdelen van compensatie voor de coronacrisis.

Een deelnemer schrijft: "Voor allerlei sectoren, bedrijven, KLM, is ruim geld beschikbaar. Maar gemeenten die al jaren worstelen om rond te komen, vinden geen luisterend oor. Deze crisis kan voor ons de nekslag zijn. Ik dacht dat wij één overheid waren?"

Bezuinigen en belastingen verhogen

Als er nu geen extra geld van het kabinet bij komt, verwacht ruim driekwart van de ondervraagde gemeenten (77 procent) dat ze komend jaar zullen moeten bezuinigen of belastingen moeten verhogen om de begroting sluitend te krijgen. De meest genoemde maatregel is het verhogen van de gemeentelijke belastingen (52 procent), zoals de OZB, om zoveel mogelijk voorzieningen in stand te kunnen houden.

Verder komen eigenlijk alle gemeentelijke voorzieningen in aanmerking voor bezuiniging. Vier van de tien ondervraagde gemeenten noemen wegen en fietspaden (41 procent), maatschappelijke voorzieningen zoals buurthuizen en bibliotheken (40 procent), Wmo (39 procent) en onderhoud aan groen (38 procent).

Lees ook

Iedereen gaat het voelen

Als gemeenten moeten snijden gaan we dat allemaal voelen, zo waarschuwen de wethouders en gemeentesecretarissen in het onderzoek. Zij maken zich massaal (81 procent) zorgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Omdat er dan voorzieningen omvallen waar we allemaal graag gebruik van maken, zoals sportclubs, verenigingen, theaters.

Tegelijk vrezen ze dat meer inwoners in de knel komen. Dat kwetsbare groepen het nog zwaarder krijgen als de crisis langer duurt en er minder geld is om te helpen. Meer eenzaamheid bij ouderen, meer mensen met financiële problemen, bedrijven die omvallen. En ook keuzes die de gemeente wellicht moet maken bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg: wie kan ik helpen en wie niet? "We gooien dan al het goede dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd weg. Dit kan ik niet uitleggen aan onze inwoners. Alleen een financiële injectie van het kabinet kan ons helpen", zo vat een wethouder het samen.

'Goede compensatie nodig'

VNG-voorzitter Jan van Zanen herkent de uitkomsten van het onderzoek. "Het water staat gemeenten al langere tijd aan de lippen. Het beeld dat volgend jaar mogelijk moet worden bezuinigd op allerlei voorzieningen is een schrikbarend vooruitzicht. Gemeenten moeten daarom op een goede manier gecompenseerd worden."

Maar ook met compensatie blijft de financiële situatie van gemeenten broos, zegt Van Zanen. "Gemeenten en Rijk moeten daarom ook afspraken maken over voldoende middelen om het enorm gegroeide takenpakket adequaat uit te kunnen voeren." Dinsdag spreekt de VNG verder met het kabinet over de compensatie voor de gemeenten.

Tv-presentatie uitslagen onderzoek
info

Over het onderzoek

Het onderzoek (pdf) onder de gemeenten is gehouden van 15 tot 25 mei 2020. Het is uitgevoerd door de redactie van het EenVandaag Opiniepanel en door de VNG verspreid onder de Nederlandse gemeenten. In totaal reageerden 162 gemeenten. Het onderzoek is ingevuld door wethouders Financiën, gemeentesecretarissen of (beleids)medewerkers financiën en beleid. Het bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief deel (open vragen).

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.