Een grote meerderheid van de jongeren (87%) is tevreden met Nederland als land om in te wonen. Zij geven ons land een 7,7. 

Daarmee zijn jongeren positiever dan drie jaar geleden. Toen gaven zij Nederland een 7,1. Ook zijn ze tevredener dan volwassenen, die op dit moment een 7,2 geven. Van de volwassenen is driekwart (77%) tevreden met ons land. 

Paradijs Nederland

Jongeren zijn te spreken over de sociale zekerheid, de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg, en –ondanks de crisis– de economische staat van ons land. Ook voelen ze zich er veilig. Ze roemen de vrijheid van meningsuiting en de tolerantie. Een jongere schrijft: Als het weer iets beter was, zouden we hier echt in een paradijs wonen.

Iets te soft 

Toch zijn de jongeren niet helemaal kritiekloos. Ze vinden dat er soms te soft wordt opgetreden. Zo mogen de regels voor uitkeringsgerechtigden en de straffen voor criminelen wat hen betreft strenger. Ook zijn er naar hun mening te veel regels. Maar deze minpunten zijn nog geen reden tot klagen, vinden zij: We denken altijd dat we het enorm slecht hebben hier, en klagen veel, maar we hebben het relatief goed.

Over dit onderzoek 

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 2 tot 24 april 2013, deden 1.871 jongeren mee. De uitslag is gecorrigeerd op leeftijd, geslacht en spreiding over het land.  

De uitslagen over volwassenen komen uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 2 tot 16 april 2013. Aan dit onderzoek deden 21.732 volwassenen mee. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.