Over vijf jaar moet de zalm weer rondzwemmen in de Utrechtse rivier de Vecht. Maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren want de Vecht is vies, heel erg vies. Jarenlang is er van alles en nog wat in de rivier geloosd. Het resultaat: een zwaar verontreinigde meters dikke sliblaag. Het Utrechtse waterbedrijf Waternet gaat deze rotzooi opruimen. Van stroomop- tot stroomafwaarts wordt alles afgegraven. Een project van 100 miljoen euro wat uiteindelijk moet resulteren in: ‘Een Schone Rivier’.

De sanering van de vervuilde rivier is nodig om aan Europese eisen voor waterkwaliteit te kunnen voldoen.

Zwemt de zalm over vijf jaar weer in de Vecht?