Met spoed is een nieuwe procedure ingezet voor het briefstemmen. Veel 70-plussers gingen de fout in, omdat ze niet wisten dat het stembiljet in een aparte enveloppe moest. Zo had het briefstemmen beter georganiseerd kunnen worden.