De parlementaire enquêtecommissie die onderzocht heeft wat er mis is gegaan in de corporatiesector is snoeihard: in het rapport 'Ver van Huis' concludeert de commissie dat woningcorporaties kleiner moeten worden, zich beperken tot hun eigenlijke taak en zich niet meer met commerciële nevenactiviteiten bezighouden. 

Het toezicht moet drastisch verbeteren. Er is een cultuuromslag nodig en op termijn moet het stelsel misschien radicaal veranderen. Volgens de commissie lokken de manier waarop corporaties nu werken en het falende toezicht daarop misbruik uit. 'De gelegenheid maakt de dief', schrijft zij.

Onverantwoord stoomschip

'We zien een stoomschip van een kwart miljard euro, een Maserati als dienstwagen, kolossale grondposities zonder bouwbestemming, aanleg van een tunnelbak, koffers met contanten, het in het kader van de leefbaarheid lenen aan een uitvaartcentrum, adoptie van een aap, een olifantenbeeldenparade, ontwikkeling van koopwoningen in Wallonië, een architect met een honorarium van 14 miljoen euro en een derivatenportefeuille van 23 miljard euro. Woningcorporaties raakten ver van huis.'

EenVandaag volgt commissievoorzitter Roland van Vliet  tijdens de presentatie en zijn voorbereidingen. We spreken met hem over het werk van zijn commissie vóór en áchter de schermen.

In Radio EenVandaag praten wer met drie gasten: politiek commentator Kees Boonman, journalist van het Financieel Dagblad Hans Verbraeken en de directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, Wouter Beekers.

EenVandaag-verslaggever Remko Theulings volgt via Twitter het laatste nieuws op de voet:

Tweets van @Rembo1

Gisteren zond EenVandaag een terugblik uit: