Woningcorporatie Vestia hangt waarschijnlijk een strop van honderden miljoenen boven het hoofd vanwege de aankoop van ingewikkelde financiële producten. Vestia werd jarenlang door één man geleid: Erik Staal, de voorzitter en het enig lid van de Raad van Bestuur.

Staal wordt alom geprezen vanwege zijn betrokkenheid, leiderschap en kennis. Maar hij stond ook bekend als iemand die zich omringde met vriendjes en geen tegenspraak duldde. Formeel moest Staal verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen.

Zij waren verantwoordelijk voor het interne toezicht op Vestia. Maar wie zaten er in die Raad van Commissarissen? En hoe hebben zij zo kunnen falen bij het toezicht? EenVandaag schetst een portret van de cultuur bij Vestia en stelt de vraag of falend toezicht de reden is voor een van de grootste schandalen ooit bij een Nederlandse woningcorporatie.

Aan het woord Financieel Dagbladjournalist Hans Verbraeken, die het schandaal naar buiten bracht. Daarnaast Heino van Essen, de voorman van de Vereniging Toezichthouders Woningbouwcorporaties. Hij kreeg keer op keer nul op het rekest toen hij de Raad van Toezicht bij Vestia vroeg zich aan te sluiten bij de door zijn vereniging opgestelde code voor ‘good governance’.