Een belangrijke dag vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Op dit moment wordt Erik Staal, de ex-directeur van woningcorporatie Vestia, verhoord. Staal leidde Vestia naar de rand van de afgrond door grof te speculeren met enorme bedragen.

Het verhoor wordt op de voet gevolgd door Gerard Erents. Hij werd als puinruimer aangesteld bij Vestia om te redden wat er te redden viel. Wij spreken hem.