Elektrisch of op waterstof rijden is in de transportsector nog lang geen gewoonte. De meeste bedrijven voelen de noodzaak niet. Maar Marie-José Baartmans hoort daar niet bij. Haar vrachtwagens rijden al jaren volledig emissieloos.

Het waren haar kinderen die Marie-José Baartmans in 2014 inspireerden om met haar broer het Rotterdamse transportbedrijf Breytner op te richten. Hun elektrische vrachtwagens rijden volledig emissieloos. "In Nederland zijn jaarlijks duizenden mensen slachtoffer van slechte luchtkwaliteit. Als je dat eenmaal weet en je hebt jonge kinderen, dan ga je dat niet meer doen."

Milieuzone

Net als in een aantal andere Nederlandse steden geldt in het centrum van Rotterdam al jaren een milieuzone, om zo de meest vervuilende voertuigen te weren.

"Toen de milieuzone werd ingevoerd schreeuwde de transportsector moord en brand, maar wij zagen het als een kans. In Rotterdam was de luchtkwaliteit zo slecht. Rijden met verbrandingsmotoren kon gewoon niet meer, was onze conclusie."

Volop vervuilend vrachtverkeer

Met haar emissieloze transportbedrijf wilde Baartmans zoveel mogelijk ervaring opdoen, om klaar te zijn voor het moment dat er alleen nog maar schone vrachtwagens in de binnenstad van Rotterdam mogen rijden.

Maar, op een traject na tussen Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Noord na, is dat nog niet lang niet zover. De jaren zijn verstreken en vervuilend vrachtverkeer rijdt er nog altijd volop.

Transportbedrijven rijden nog altijd veel op diesel
Bron: EenVandaag
Transportbedrijven rijden nog altijd veel op diesel

Ambitie bijgesteld naar 2030

Dat komt onder andere doordat het kabinet landelijk de afspraken over milieuzones gelijkgetrokken heeft. Steden kunnen daardoor niet meer hun eigen spelregels bepalen. Zo staat het ook in het klimaatakkoord.

Eerder werd bepaald dat steden vanaf 2025 volledig emissieloze zones mogen afkondigen voor vrachtwagens. Inmiddels is die ambitie bijgesteld naar 2030.

Bekijk ook

Elektrisch veel duurder

Het frustreert Baartmans dat het schoonmaken van het wegtransport zoveel langer duurt dan verwacht. "Je moet gemotiveerd zijn om om te gaan met de onbetrouwbaarheid van de politiek."

Daarnaast is het erg moeilijk om als bedrijf te groeien, zegt ze, want elektrische vrachtwagens zijn nog steeds veel duurder en daarmee ook het transport.

info

Nog geen 300 elektrische vrachtwagens

Dat de transportsector aan het begin staat van de overgang van fossiele brandstof naar rijden op elektriciteit of waterstof, blijkt ook uit de meest recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waar er in juni van dit jaar ruim 311.000 personenauto's (3,5 procent van het totaal) deels of volledig rondrijden zonder broeikasgassen uit te stoten, is het aantal schone vrachtwagens van boven de 3,5 ton met 262 stuks een zeer klein aantal: het is slechts 0,16 procent van het totaal aantal zwaardere vrachtwagens dat rondrijdt.

En dat terwijl vervoer over de weg verantwoordelijk is voor een vijfde van alle uitstoot binnen de transportsector. Volgens het CBS ging het in 2019 om een uitstoot van 5,5 miljard kilogram broeikasgas. Lucht- en scheepvaart zijn nog vervuilender.

Bekijk ook

Techniek is er klaar voor

Volgens fabrikanten van zowel vrachtwagens op elektriciteit als waterstof is de techniek er klaar voor. Deze schone oplossingen zullen mogelijk naast elkaar blijven bestaan: elektrische vrachtwagens voor de korte afstanden binnen de stad en waterstof als aanvulling voor de langere afstanden tussen de steden.

Inmiddels rijden er vrachtwagens van meer dan 50.000 kilo emissieloos, maar is er door de uitgestelde deadlines weinig urgentie.

'Subsidie druppel op gloeiende plaat'

Marie-José Baartmans ziet het met lede ogen aan. Ze wil er eigenlijk niet van afhankelijk zijn, maar zonder subsidies weet ze niet hoe ze de komende jaren het hoofd boven water kan houden.

"In de basis word je daar niet blij van, maar willen we de komende 5 jaar doorgroeien, dan moeten we dat met subsidie doen. Dat geldt voor alle partijen die wat doen aan zero-emissietransport, omdat regelgeving ontbreekt. Je concurreert jezelf anders uit de markt. Dat maakt groei lastig, want je hebt alleen opdrachtgevers die geloven in duurzaamheid en dat zijn er weinig. Subsidieregelingen zijn een druppel op de gloeiende plaat."

Bekijk hier de reportage over dit onderwerp

Langetermijnvisie ontbreekt

Het meest recente klimaatrapport van het IPCC geeft volgens Baartmans nog maar eens aan hoe urgent schoon rijden is. "Maar de transportbranche is conservatief. We komen pas in beweging als er regelgeving is."

Ze kijkt met jaloezie naar een land als Zwitserland, waar bedrijven die schoon rijden fiscale voordelen krijgen. "Er ontbreekt een langetermijnvisie. Ik los met mijn bedrijf een groot probleem op. Ik voel me verantwoordelijk, maar moet er wel geld mee verdienen."

Bekijk ook

'Duidelijke route'

Volgens staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Watertstaat (IenW) Steven van Weyenberg 'loopt Nederland juist voorop' bij de omslag naar emissieloos transport.

"Er ligt een duidelijke route voor de komende jaren, er is voorlichting en ondersteuning bij de aanschaf van een emissieloos voertuig en we zijn samen hard aan de slag om de randvoorwaarden op orde te hebben, zoals de aanwezigheid van laadpalen en waterstoftankstations op plekken waar die nodig zijn."

Aanschafsubsidie voor schone vrachtwagens

Dat ontwikkelingen bij de vrachtwagens achterblijven ten opzichte van de personenauto's en bestelbussen ziet Van Weyenberg ook, maar ook daarover is de staatssecretaris optimistisch.

"Voor dit zwaardere vervoer gaat de innovatie van batterijen en brandstofcellen snel, er is steeds meer keuze. Eind dit jaar kondig ik ook voor de vrachtwagens een regeling met een aanschafsubsidie aan."

'Omslag naar schoon transport vraagt veel'

Op de kritiek dat het het niet snel genoeg gaat, zegt Van Weyenberg: "Ik wil graag tempo maken, maar zie ook dat de omslag naar schoon transport veel vraagt. Daarom wil ik ondernemers de tijd geven om zich voor te bereiden en om te investeren op een voor hen natuurlijk moment."

De ambities van Nederland zijn volgens de staatssecretaris hoog, waarbij hij ook verwijst naar het IPCC-klimaatrapport. "Wat mij betreft onderstreept het rapport nogmaals de noodzaak van ambitieus klimaatbeleid." Uiteindelijk is het doel dat er 2050 alleen nog maar uitstootvrije voertuigen rondrijden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.