Steeds meer kinderen die niet thuis kunnen wonen, vinden een veilige plek in gezinshuizen. Nu zijn er ook landelijke kwaliteitseisen om de juiste zorg voor deze kinderen te garanderen.

Het is een drukte van belang in het gezinshuis van Dorienke Klapwijk. Zij draagt de zorg voor vijf kinderen, tussen de 4 en 18 jaar, die bij haar in huis zijn geplaatst. "De basis voor deze kinderen is het gewone gezinsleven. We doen dagelijkse dingen, we koken, doen boodschappen en brengen ze naar school", vertelt Klapwijk.

Kinderen met een trauma

Het grote verschil met een 'gewoon' gezin is dat alle vijf de kinderen een complex trauma met zich mee dragen. Alle kinderen hebben een behandelplan. Klapwijk is verpleegkundige en na te hebben gewerkt op een leefgroep, wist ze zeker dat ze een gezinshuis wilde starten. In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen.

"Door de bezuinigingen in de leefgroep werd het steeds lastiger om een relatie met de kinderen aan te gaan. Hoe goed je het ook wil doen, het wordt nooit zo als een echt thuis."

Lees ook

Regels voor gezinshuizen

Het aantal gezinshuizen, zoals dat van Klapwijk, is de afgelopen 2 jaar gestegen met ruim 22 procent. Toch zijn er nooit regels vastgesteld voor deze gezinshuizen. Iedereen kon een gezinshuis beginnen. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid zijn de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen ontwikkeld. Rob de Munck, directeur van Gezinshuis.com, is een van de aanjagers van deze eisen. Volgens hem was het eerder te eenvoudig om een gezinshuis te starten.

'Eén ouder moet professioneel opgeleid zijn'

De landelijke eisen die zijn gepresenteerd moeten daarin verandering brengen. "We zijn in het traject het meest gevoed door de gezinsouders zelf. Uit al die sessies met hen zijn eisen naar voren gekomen. Zo moet één van beide ouders professioneel opgeleid zijn, moet er een goed leefklimaat zijn binnen het gezin en moet er een sfeer zijn waarin de kinderen zich kunnen ontplooien."

Klapwijk is positief over de eisen voor de gezinshuizen. "Ik zie het als een bescherming van mijn beroepsgroep." De overheid stimuleert de komst van gezinshuizen. Het is een speerpunt van het kabinet om kinderen met complexe problemen in een veilige gezinsomgeving op te laten groeien.

'Stukje herkenning voor de kinderen'

Klapwijk ziet dagelijks hoe belangrijk het is voor de kinderen om zich te kunnen ontwikkelen in het gezinshuis. "Op school merken de kinderen steeds dat ze de enige zijn, maar thuis hebben ze veel aan elkaar. Als ze contact hebben gehad met hun ouders of ze hebben een kaartje gekregen dan bespreken ze dat met elkaar. Dat is een belangrijk stukje herkenning."

De Munck is ook blij met de vaststelling van de kwaliteitseisen, maar volgens hem volgt nu de echte uitdaging. "Nu moeten we het gaan implementeren. Dat kan betekenen dat er gezinshuizen gesloten worden die niet aan de eisen voldoen. Maar ik hoop eerder dat het andersom zal zijn."

Dorienke Klapwijk en Rob de Munck vertellen over de nieuwe eisen voor gezinshuizen.