Een van de grootste gesloten jeugdzorginstellingen, de Hoenderloo Groep, sluit de deuren. Voor ruim 200 jongeren met complexe gedragsproblemen moet een oplossing worden bedacht. "Pap, ik wil iets heel ergs vertellen. De Hoenderloo Groep gaat sluiten."

De 14-jarige Jan is de zoon van Hans Knetsch uit Katwijk heeft ernstige gedragsproblemen en lijdt aan een autistische stoornis. Daarom woont hij in de Hoenderloo Groep. De instelling kampt al jaren met problemen met betrekking tot de financiën en de zorgkwaliteit. Pluryn, de zorgaanbieder waar de Hoenderloo Groep onder valt, voelt zich daarom genoodzaakt om te sluiten.

Baan opzeggen

in 2018 barstte thuis de bom. Jan was vaak agressief. Hij sloeg zijn moeder in elkaar. De situatie is thuis onhoudbaar. Na verschillende pogingen tot hulpverlening, gaat Jan voor de zoveelste keer door het lint. Dan wordt hij geplaatst in de vestiging in Deelen van de Hoenderloo Groep. Vader Hans: "Het is een noodoplossing. Er zit 130 kilometer tussen."

Hans Knetsch en zijn vrouw hebben nog drie kinderen. De vader maakt zich grote zorgen over wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren met zijn zoon. Volgens hem zal de impact groot zijn als hij weer thuis in Katwijk komt wonen: "Wat moet er straks met mijn zoon gebeuren? Moet hij weer thuis komen wonen? Dan kan ik mijn baan opzeggen. Dan kan ik mijn huis verkopen. En mijn zoon krijgt geen hulp."

'Jongeren stromen door'

Pluryn-voorzitter Karel Verweij kan de zorgen van ouders als Hans Knetsch niet wegnemen. "Er is speciale expertise nodig voor bepaalde groepen jongeren. Denk aan autisme en gedragsproblemen."

Verweij benadrukt dat men de tijd wil nemen om alle kinderen op de juist plek te krijgen. "De jongeren die momenteel op de locatie Hoenderloo verblijven, stromen het komend jaar geleidelijk door naar passende opvang thuis, in hun regio, naar passende andere voorzieningen zoals gezinswonen, naar specialistische behandelcentra van Pluryn of naar een andere zorgaanbieder. Wij laten geen enkel kind vallen."

Lees ook

Zorgaanbieder en gemeente aan zet

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid laat weten dat hij de sluiting 'ingrijpend, maar niet onlogisch' vindt. Daarmee doelt hij op de langlopende problemen met de financiën en de zorgkwaliteit.

Wat betreft de minister is nu eerst de zorgaanbieder aan zet, samen met de gemeenten. "Het is belangrijk dat de sluiting en de overdracht van kinderen en personeel zorgvuldig gebeurt. Nu ligt eerst de verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieder en gemeente. Het ministerie en de inspectie volgen de overdracht en de continuïteit van zorg op de voet."

Bekijk hier de tv-reportage.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.