Het Orthodoxe Islamitisch Internaat Al-ISLA, gevestigd in het Gelderse Lochem, leidt Imams op, maar wordt daarbij niet gecontroleerd door onderwijsinspectie. Bovendien is het instituut niet erkend en tot voor kort zelfs niet bekend bij het Ministerie van Onderwijs. VVD-kamerlid Henk Kamp ziet het liefst dat het internaat haar deuren sluit.

Probleem daarbij is dat er geen wet bestaat om tegen een dergelijke instelling op te treden. Maar hij zal de minister van Justitie om opheldering vragen: ,,Het gaat hier om een activiteit waar de belangen van de Nederlandse staat geschaad worden." Desnoods moet dat gebeuren door een Wetswijziging, aldus Kamp.Op het AL-ISLA-internaat zijn jongens vanaf 12 jaar welkom op de school. Er zijn momenteel rond de 70 leerlingen, een tiental van hen is onder de 15. Leerplichtige kinderen volgen deze opleiding naast hun reguliere onderwijs. Arabist Hans Jansen van de Universiteit van Amsterdam spreekt van een ultraorthodoxe opleiding: ,, Het is een magneet voor recruteerders, wanneer je daar je slag niet kan slaan, soldaatjes te vinden in de strijd tegen de ongelovigen waar dan wel"Na schooltijd, 's avonds en in het weekend bestuderen ze de Koran en de Sharia op het Al-Islah internaat. De oudere jongens verblijven 24 per dag op het terrein en komen nauwelijks buiten.