"Universiteiten zijn vier keer zo duur geworden de afgelopen 10 jaar. Ik heb zelf mijn studies betaald. Dat is ook de reden dat ik vind dat ik hier kan zitten en er iets over kan zeggen." Schrijver Philip Huff zei het in talkshow M.

Heeft hij ook gelijk? Is studeren aan de universiteit vier keer zo duur geworden? Verschillende organisaties herkennen zich in ieder geval niet in deze cijfers.

Vakbond kritisch op collegegeld

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), die toch altijd kritisch is op verhogingen van collegegelden of kamerprijzen, snapt niet hoe Huff bij zijn cijfers komt. Wel is de LSVb kritisch op de verhogingen van het collegegeld de afgelopen 10 jaar. Inmiddels is het collegegeld 2060 euro, een verhoging van 32 procent ten opzichte van 10 jaar terug.

LSVb: 'Een toename van ruim 30 procent is heel kwalijk'

Meer lenen na afschaffen basisbeurs

Bij DUO, die leningen aan studenten verstrekt, ontdekten we ook niet een stijging in studieschuld van 400 procent. Dat zou een verviervoudiging betekenen. In 2009 was de gemiddelde studieschuld van een afgestudeerde in dat jaar zo'n 12,5 duizend euro. In 2017, de laatst beschikbare informatie bij DUO, bedroeg de gemiddelde studieschuld 14,5 duizend euro. Bij lange na geen verviervoudiging.

Wel is het zo dat verwacht wordt dat de studieschuld zal oplopen bij mensen die in 2019 of 2020 afstuderen, omdat in 2015 de basisbeurs is afgeschaft. Maar hoe groot die verhoging zal zijn, is op basis van de nu beschikbare cijfers niet te zeggen. Een toename van 400 procent lijkt wel wat hoog gegrepen.

Lees ook

Kleding

Tot slot het Nibud dan, het instituut dat alles bijhoudt als het op geld aankomt. Ook daar kon geen verviervoudiging gespot worden. Sterker: de uitgaven van studenten zijn de laatste 10 jaar praktisch gelijk gebleven, ook met een stijging van het collegegeld. Studenten passen simpelweg hun uitgaven aan. Zo zijn telefoonabonnementen goedkoper geworden en worden er minder snel nieuwe kleren gekocht.

De uitspraak van schrijver Philip Huff kunnen we al met al als fictie beschouwen. Ja, het collegegeld is in de laatste 10 jaar gestegen en de studieschuld neemt toe, maar studenten zijn niet vier keer duurder uit dan in 2009.

Feit of Fictie: is studeren in 10 jaar tijd vier keer zo duur geworden? Lammert de Bruin zoekt het uit

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.