Het PvdA-partijbestuur heeft onzorgvuldig gehandeld in de zaak rond oud-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, die beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. De beroepscommissie van de PvdA vernietigt de sancties die Van Dijk kreeg opgelegd.

De beroepscommissie is geïrriteerd over de werkwijze van het PvdA-partijbestuur. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent bleef ondanks herhaalde verzoeken van de commissie weigeren het onderzoeksrapport of alleen de conclusies te delen. "Het gevolg hiervan is dat de commissie niet van de juistheid van het rapport kan uitgaan."

Geen wederhoor

De beroepscommissie vindt dat het partijbestuur niet duidelijk heeft kunnen maken dat het gedrag van Van Dijk invloed heeft gehad op zijn politiek functioneren. Ook is de commissie kritisch omdat partijvoorzitter Sent bij het uitdelen van de berisping Van Dijk geen mogelijkheid tot wederhoor geboden heeft.

"Dit klemt temeer nu het partijbestuur in het besluit tevens te kennen heeft gegeven dat wat haar betreft Van Dijk de komende 4 jaar geen functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA kan vervullen. Deze handelswijze acht de commissie jegens Van Dijk onzorgvuldig."

Bekijk ook

Openbare berisping

Op 8 februari van dit jaar gaf PvdA-Tweede Kamerlid Van Dijk zijn zetel op, na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Begin juni verscheen het onderzoeksrapport naar zijn gedrag. Op basis daarvan besloot het partijbestuur tot een openbare berisping en sprak het uit dat het 'onwenselijk is dat Van Dijk de komende 4 jaar politieke of bestuurlijke functie namens de PvdA bekleedt'.

Opvallend is dat het PvdA-partijbestuur de conclusie trok dat Van Dijk zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, terwijl onderzoeksbureau Bezemer & Schubad dat het onderzoek deed een zachtere conclusie trok: "Het is aannemelijk dat meldsters zich grensoverschrijdend en/of ongewenst voelen behandeld."

Subjectief

Na onderzoek van EenVandaag beoordeelden hoogleraar Recht, Marjan Olfers en hoogleraar Integriteit van Organisaties, Rob van Eijbergen het onderzoek naar Gijs van Dijk als subjectief. Zij waren bijzonder kritisch op het onderzoek van integriteitsbureau Bezemer & Schubad.

Er is volgens hen te veel gekeken naar de gevoelens van de melders en te weinig naar objectiveerbare feiten: het wederhoor was gebrekkig, de conclusie niet eenduidig en het toetsingskader onduidelijk.

Onzorgvuldig

"De commissie zegt dat ze van het partijbestuur het onderzoek niet mocht inzien en dat ze daarom niet kan zeggen of het terecht is", zegt politiek commentator Joost Vullings. "Het partijbestuur heeft niet kunnen onderbouwen dat het Van Dijks politiek functioneren in de weg zat." Hij noemt het onzorgvuldig dat er geen mogelijkheid was tot wederhoor toen de sancties werden uitgesproken.

"Je voelt irritatie bij de commissie over het feit dat ze de conclusies niet mocht inzien. De commissie wilde ook heel graag het rapport zien en wilde genoegen nemen met alleen de conclusie, zodat de privacy gewaarborgd zou worden. Maar dat mocht niet."

Relaties bekoeld

"De voorzitter, Esther-Mirjam Sent, had afspraken gemaakt met de melders. En heeft hun belangen zwaarder gewogen dan die van Van Dijk." Op basis van zijn onderzoeksdossier constateert Vullings dat er geen emotionele distantie was bij partijvoorzitter Sent.

Of Van Dijk terugkeert? "Gijs van Dijk laat boven de markt hangen of hij terugkeert in de Kamer, nu er een zetel vrijkomt in de Kamer vanwege het vertrek van Arib. Zijn relatie met Henk Nijboer en Kati Piri is ernstig bekoeld geraakt. Zomaar terugkeren en doen alsof er niks gebeurd is, kan niet."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.