Hoe groot is de kloof tussen arm en rijk in China? En is dat een bedreiging voor de stabiliteit in het land? In EénVandaag een dubbelportret van Huang Xin, de eigenaresse van een luxe restaurantketen en multimiljonair, en van een van haar serveersters Liu Ying Li. Zij komt van het platteland en slaapt met tien meisjes in een piepklein kamertje.

Het gigantische verschil in inkomen wordt algemeen gezien als de grootste bedreiging voor dit land met haar 1,3 miljard inwoners. De wereldhandelsorganisatie WTO drong er dit jaar bij China op aan die kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Anders zou de harmonieuze samenleving, waar de communistische partij op aanstuurt in gevaar kunnen komen. Volgens de VN verdient de armste 20 procent maar 5% van het nationale inkomen van het land, en de rijkste 20 procent verzorgt meer dan de helft van dat inkomen. (2003)

Steenrijk versus straatarm