Collega en verslaggever Sjoerd Fennema is slachtoffer geworden van de penibele situatie in IJsland. Hij is in IJsland om daar zijn geld te gaan zoeken. Het is wel afgeboekt maar nog niet op zijn Nederlandse tegenrekening gezet. Waar is zijn geld nu? En krijgt hij het ooit nog terug? Volg Sjoerd ook online via zijn weblog.

Speurtocht naar spaargeld in IJsland