Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Het Rijksmuseum lanceerde speciaal voor deze gelegenheid de website 80jaar Oorlog, met interactieve kaart die precies laat zien welke gebeurtenissen in jouw buurt plaatsvonden tijdens de oorlog. Jacobien Schneider van het Rijksmuseum vertelde in het Radio-1 journaal over de interactieve kaart, die onze kennis van de Tachtigjarige oorlog moet verbeteren. Want volgens Schneider kan het een stuk beter met die kennis.

In het journaal deed Schneider wel een opvallende uitspraak: volgens haar weten scholieren meer over de Tachtigjarige oorlog dan ouderen. In 'Feit of Fictie' zoeken we uit of deze uitspraak klopt. 

Gewone mannen en vrouwen 

Jacques Dane van het Onderwijsmuseum in Dordrecht snapt waar de gedachte van Schneider vandaan komt. "Kinderen die voor 1970 les kregen leerden veel meer over de feiten van de Tachtigjarige Oorlog. De focus lag op het leren van de jaartallen en de belangrijke personen. Na 1970 veranderde de manier van lesgeven heel erg. Het ging ook over hoe gewone mannen en vrouwen de Tachtigjarige Oorlog beleefd hebben."

ane denkt dat onderwijs waarbij de focus ligt op het in je hoofd stampen van namen en jaargetallen, minder blijft hangen. "Als je als leerling een project doet en je komt meer te weten over mensen die in jouw omgeving woonden, dan krijg je veel meer een gevoel en een band met die tijd." 

Verkeerd beeld over betekenis Tachtigjarige Oorlog 

Hans Goedkoop is op dit moment bezig met een serie over de Tachtigjarige Oorlog die dit najaar te zien zal bij de NTR. Hij ontdektde dat ouderen ook een veelal verkeerd beeld hebben over de betekenis van de Tachtigjarige Oorlog:"Wat ik vermoed is dat jongere generaties vooral iets anders leren over die Tachtigjarige Oorlog. Voor oudere generaties was het toch vooral het verhaal van het ontstaan van Nederland, dat zich ontworstelt aan de Spaanse vijand. Dat is een verhaal van trots: een begin van een natie onder leiding van Willem van Oranje."

Goedkoop noemt dat een helder verhaal. Maar de werkelijkheid bleek later toch gecompliceerder te zijn. "Wat er in het onderzoek van de laatste decennia gebeurt, is dat het beeld van die Tachtigjarige Oorlog een beetje uit elkaar valt. Het blijkt eindeloos veel ingewikkelder te zijn dan iedereen aanvankelijk dacht. En dat zie je, neem ik aan, ook terug in het onderwijs."

Kijk & lees ook:

Feit of fictie?

De stelling is niet hard te maken. Er is immers geen onderzoek gedaan naar de kennis die jongeren en ouderen hebben over de Tachtigjarige Oorlog. Jacobien Schneider van het Rijksmuseum zegt ook de uitspraak gedaan te hebben naar aanleiding van een gevoel. Feit is wel dat de manier waarop in klassen les wordt gegeven over de oorlog is veranderd. Verhalender vertellen kan ervoor zorgen dat lessen uit de geschiedenis ons beter bijblijven.