Binnen de PVV is onenigheid over het Polen-meldpunt. Dat blijkt uit een interne mail, in het bezit van EenVandaag. In de mail, opgesteld door Hero Brinkman, wordt gesteld dat het meldpunt haar doel voorbij schiet en dat er onvoldoende visie is.

Ook is het meldpunt niet van tevoren in de fractie besproken, aldus Brinkman: “De hele uitvoering kwam mij nogal rauw op mijn dak. Bij de presentatie van dit meldpunt kun je niet volstaan met het in de lucht brengen van een internetsite en het uitvaardigen van een persverklaring van 4 regels om vervolgens dagen in de media niet van je te laten horen. Dan heeft de beeldvorming reeds plaatsgevonden en loop je achter de feiten aan. Deze fouten hadden we volgens mij kunnen vermijden door de opzet en het plan eerst in de fractie te bespreken.”

Integere politiek

Brinkman vindt dat er niet goed genoeg nagedacht is over het meldpunt en dat het meer kwaad dan goed doet: “Als politicus ben je verantwoordelijk voor integere politiek, gebaseerd op een visie. Wie wil regeren moet vooruitzien. Als wij de volgende keer als betrouwbare partner deel willen uitmaken van het kabinet, moeten we wel laten zien dat we verantwoordelijk met inhoud en strategie kunnen omgaan.”

Vermeend succes meldpunt

Brinkman stelt dat het meldpunt alle mogelijke problemen op één hoop gooit. “Arbeidsverdringing is compleet iets anders dan criminaliteit, overlast door vervuiling of alcoholisme. Je kunt het één niet met het ander vergelijken. Deze discussie is een beetje verzand in de hosanna verhalen en de vermeende successen van het meldpunt. ”

‘Goede’ MOE-landers ontzien

Brinkman, die al eerder kritiek uitte op diverse standpunten van de PVV, is boos dat alle zogeheten MOE-landers op één hoop gegooid worden. Vele MOE-landers willen gewoon netjes werken en een goede boterham verdienen, aldus Brinkman. Hierbij refereert hij aan zijn oom en tante die in 1958 naar de VS zijn geëmigreerd om daar een toekomst op te bouwen. “Zij hebben beide gewoon gebruik gemaakt van bestaande regelgeving en mogelijkheden. Bij de methode om dit probleem op de agenda te zetten, moet je de intentie hebben om de ‘goede’ MOE-landers, namelijk zij die geen overlast en criminaliteit plegen, juist achter je initiatief te krijgen. De goede Pool heeft ook last van de beeldvorming die zijn asociale dronken landgenoot veroorzaakt.”

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.