Het klonk allemaal zo mooi met programma’s als ‘Samen naar school’ en ‘Passend onderwijs’. Leerlingen met een achterstand moesten zoveel mogelijk op de reguliere school blijven.

Een rugzakje met geld moest de benodigde extra ondersteuning mogelijk maken. Inmiddels gaat de rugzak verdwijnen, wordt de druk op de leraren in het reguliere onderwijs alleen maar groter en zit de deur naar het speciaal onderwijs potdicht. De scholen en de Algemene Onderwijsbond maken zich grote zorgen.

Rugzakje voor zorgleerlingen verdwijnt