Opnieuw blijkt dat de Wet passend onderwijs faalt. Meer dan driekwart van de mensen in het onderwijs geeft aan dat ze regelmatig geen passende begeleiding kunnen geven aan kinderen met een zorgvraag.

De leraren vertellen dat vooral tijdgebrek een groot probleem is. Daarnaast hebben ze te weinig geld om extra zorg aan te bieden. Dat blijkt uit een nieuwe enquête onder ouders en docenten in opdracht van de SP.

Geen begeleiding

Ook het overgrote deel (75 procent) van de ouders en verzorgers van kinderen met een zorgvraag zegt dat er helemaal geen of onvoldoende begeleiding is voor hun kind. 14 procent laat weten dat hun kind thuiszit, omdat er nergens een goede plek is.

In eerste tussenevaluaties werd al duidelijk dat de wet zijn doel voorbij schoot. Deze nieuwe cijfers laten zien hoe docenten en ouders van leerlingen na 5 jaar terugkijken op deze wet. Aan het onderzoek deden ruim 800 mensen mee.

info

Wet passend onderwijs

De Wet passend onderwijs bestaat sinds augustus 2014. Het idee van de wet was om voor ieder kind een passende plek in het reguliere onderwijs te creëren. Waar nodig zou worden uitgeweken naar het speciaal onderwijs. Het was de bedoeling om het aantal kinderen dat thuiszat, omdat er geen juiste plek voor ze was, terug te dringen. Ook stond in de wet dat scholen een zorgplicht kregen: voor elke leerling die wordt aangemeld, moet scholen een passende plek vinden.

Wachtlijsten

Vanuit het speciaal onderwijs zijn er ook zorgen, blijkt uit de enquête. 34 procent van de mensen die in deze sector werken geven aan dat er wachtlijsten zijn voor nieuwe leerlingen. Dit zou volgens de Wet passend onderwijs niet mogelijk moeten zijn.

Daarbij zeggen vrijwel alle leraren dat de problematiek van kinderen zwaarder is geworden. Zowel in het reguliere onderwijs (92 procent) als in het speciaal onderwijs (91 procent). Volgens docent speciaal onderwijs Suzanne Mekern zijn de late doorverwijzingen hier de grootste oorzaak van.

'Ze hadden training moeten krijgen'

"Als kinderen eerst 3 maanden thuis hebben gezeten en dan pas bij ons komen, hebben ze al zo'n achterstand. Ik zie vaak ook dat de problemen veel erger zijn dan eigenlijk 'nodig' is'. Als je kijkt naar bijvoorbeeld agressie bij kinderen, is dat echt toegenomen de afgelopen 5 jaar", legt Mekern uit.

"De wet werkt niet. Voordat ze eraan begonnen hadden ze docenten op het reguliere onderwijs een training moeten geven. Ik snap heel goed dat als je al een klas van dertig kinderen hebt en daarvan hebben er bijvoorbeeld vijf kinderen extra hulp nodig, dat dat niet haalbaar is."

Evaluatie wet

De Wet passend onderwijs wordt in het najaar van 2020 geëvalueerd in de Tweede Kamer. Het ministerie van Onderwijs geeft aan ons aan te willen wachten tot het Tweede Kamerdebat voor zij met een reactie komen.

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.