De rechter als toezichthouder bij een bewind of faillisement. Sinds 2010 is het aantal zaken waarbij de rechter beoordeelt of het netjes, eerlijk en rechtvaardig gebeurt, zelfs verdubbeld. 

Dat staat in het Jaarverslag 2014 van de Rechtspraak. In Radio EenVandaag een gesprek met rechter Paul Rouwen.