Terwijl de Europese Unie alsmaar groter wordt, zijn de buitengrenzen van de Unie steeds strenger beveiligd. Dat weerhoudt de bevolking van arme gebieden buiten Europa er echter niet van om toch een poging te doen in Euopa een nieuw bestaan op te bouwen. Opmerkelijk zijn de groepen jonge kinderen uit kansarme gebieden in Marokko. Zij hebben er alles voor over om naar Europa te vluchten.