Woedend zijn ze, op het ministerie van Defensie: ex-medewerkers die ziek zijn geworden van het werken met Chroom-6 verf. “Ik voel me een kind dat wordt weggestuurd met een flesje Fanta”, aldus Giel Blom. Maandag werd de compensatie-regeling bekend en bood het ministerie excuses aan.

Het ministerie van Defensie erkent dat er fouten zijn gemaakt met het werken met Chroom-6 en biedt excuses aan alle (oud-)medewerkers die daardoor schade hebben geleden of lijden. “Defensie is tekortgeschoten. Dat spijt mij. Maar ik kan dat niet terugdraaien'', zei staatssecretaris Barbara Visser van Defensie in Den Haag bij de presentatie van een rapport over de kwestie. Het ministerie neemt alle aanbevelingen over.

Visser biedt de voormalige medewerkers een regeling aan. Zo komt er een collectieve schaderegeling. Betrokkenen kunnen aanspraak maken op bedragen tussen de 5.000 en 40.000 euro netto. Daarbovenop kunnen betrokkenen of hun nabestaanden een uitkering krijgen van 3.850 euro.

'Defensie heeft mij ziekgemaakt' 

Ook Giel Blom uit Brunssum komt in aanmerking voor de regeling. Blom werkte jarenlang met de gifverf en is het oneens met de vergoeding. Hij vindt dat hij met een fooi naar huis wordt gestuurd. “Het excuus doet me des te meer pijn omdat ik me met deze karige regeling als een kind voel dat wordt weggestuurd met een flesje Fanta.”

Hij en zijn collega’s van de NAVO-site in Brunssum gaan dan ook zeker doorprocederen. “Ik ben al sinds 1999 arbeidsongeschikt. Twee ton is nog niet genoeg als je uitrekent wat ik door niet te werken ben misgelopen. Ik kan niets aan mijn kinderen geven. Ze hebben me ziekgemaakt.”

Defensie wist van gevaren Chroom-6  

Onderzoek van het RIVM, Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu wijst uit dat het ministerie van Defensie wist van de schadelijke effecten van Chroom-6 verf. Maar ze troffen geen maatregelen of gaven voorlichting. Ook arbo-artsen en geneeskundige diensten werden door het ministerie niet op de hoogte gebracht van het gevaar van de verf. 

Het RIVM-onderzoek richt zich op de werkplaatsen van de NAVO. Hier werden Amerikaanse tanks schoongemaakt en gespoten. Tussen 1984 en 2006 werd daar gewerkt met de kankerverwekkende chroom-6-verf, die roestvorming tegengaat. Volgens de onderzoekers verschilt de blootstelling aan het spul per functie en per persoon. Van een aantal ziektes is wetenschappelijk bewezen dat ze kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan Chroom-6. 

Het onderzoek duurde drie jaar. Dat had te maken met de zorgvuldigheid en onderzoeksmethoden die nodig waren om alle feiten boven tafel te krijgen en zo weg te blijven van elke schijn van partijdigheid. Later komt het RIVM ook nog met rapporten over blootstelling aan coatings (CARC) en chroomverf op andere Defensielocaties. 

‘Ik hoop dat ik de conclusies van het onderzoek haal’

Wiel Hager dacht dat hij het onderzoek naar Chroom-6 verf niet meer zou halen. Hager kreeg te maken met kwaadaardig longvocht, tongkanker en uitgezaaide prostaatkanker. Hij vertelde zijn verhaal in Eenvandaag. 

Destijds vond Hager dat de conclusies van het RIVM-onderzoek naar Chroom-6 veel te lang op zich lieten wachten. Dit terwijl hij alleen maar wilde dat het ministerie van Defensie zou toegeven dat ze werknemers ‘willens en wetens’ bloot hadden gesteld aan gevaarlijke stoffen. Hij krijgt nu dus gelijk, maar is ook boos.

Hij en zijn ex-collega’s van de NAVO-werkplaats in Brunssum kwamen regelmatig bij elkaar om te praten over juridische stappen tegen het ministerie van Defensie. En nu gaat door het lage bedrag van de regeling hun gang naar de rechter door.

In 2016 sleepten slachtoffers van de giftige Chroom-6 verf Defensie voor de rechter. Wiel Hager vertelt zijn verhaal.

Bij welke ziektes kun je schadevergoeding krijgen?

Het ministerie van Defensie belooft een betere arbo-cultuur te creëren waarin medewerkers worden beschermd. Ook komt er een nazorgloket voor medewerkers die ziek zijn geworden door hun werk.

De schadevergoeding is er voor mensen die denken longkanker, neuskanker en neusbijholtekanker, contacteczeem en astma en rhinitis te hebben opgelopen. Ook staan chronische longziekten op het lijstje zoals bijvoorbeeld COPD. En het rapport vermeldt perforatie van het neustussenschot en chroomzweren. Met maagkanker kun je ook aanspraak maken voor een schadevergoeding. De staatssecretaris gaf ook aan dat het aan iedereen vrij staat om zelf ook een procedure te starten als je denkt te zijn ziek geworden van Chroom-6.

info
clock 04-06-2018 13:19

Wat zijn POMS-sites? (Prepositioned Organizational Material Set)

Dit waren plaatsen waar Amerikaans leger materieel zoals tanks werden opgeslagen en onderhouden. Deze sites vielen onder de Combat Equipment Group Europe. Het personeel dat Nederlands was, viel onder Defensie en wel de Landelijke Landmacht. De NAVO depots lagen in Brunssum, Coevorden, Ter Apel, Eygelshoven en Vriezeveen. Bij de POMS-locaties hebben 2.000 tot 3.000 mensen gewerkt.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.