Honderden mensen zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6. Dit had voorkomen kunnen worden: "Er is onnodig leed veroorzaakt."

De Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 oordeelt hard over verschillende betrokkenen, waaronder de gemeente Tilburg, NS dochteronderneming NedTrain, het gemeentelijke reïntegratiebureau tROM en de Arbeidsinspectie. In een ruim veertig pagina's dik rapport spreekt de commissie van 'onnodig veroorzaakt leed' door 'verwaarloosde verantwoordelijkheden' en 'tekort schietende zorgplicht'. Daarnaast zou 'wezenlijke informatie niet zijn gedeeld'.

Luister hier naar het interview op radio EenVandaag met advocaat Rob Bedaux

Honderden mensen blootgesteld

Volgens de onderzoekers zijn enkele honderden mensen langere of kortere tijd blootgesteld aan schuurstof waarin onder meer het kankerverwekkende chroom-6 zat.

Deze mensen werden door de gemeente Tilburg onder druk gezet om werkervaring op te doen bij het gemeentelijke reïntegratiebedrijf tROM. Ze zouden anders hun uitkering verliezen. In een loods moesten de deelnemers van het reïntegratietraject de verf van oude treinstellen afschuren.

Lees ook

Gemeente Tilburg

Volgens de commissie is de gemeente Tilburg tekortgeschoten in haar wettelijke zorgplicht voor werknemers en deelnemers van tROM. De gemeente volgde de voorschriften van de Arbowet niet. Ook bleken de noodzakelijke beschermingsmaatregelen op het gebeid van veiligheid en gezondheid gebrekkig en niet toereikend.

De commissie wijst erop dat de gemeente niet wist van de aanwezigheid van chroom-6. Maar de gemeente verzuimde onderzoek te doen naar de samenstelling van de stof.

Reïntegratiebureau tROM

Volgens de commissie waren veel mensen bij het reïntegratiebureau onvoldoende voor hun taak uitgerust. Het rapport wijst op het verplichtende karakter voor de deelnemers (in het kader van de Wet Werk en Bijstand). Ondanks de goede bedoelingen had de gemeente te weinig oog voor de problemen van de deelnemers.

Het rapport spreekt van taalbarrières, drugsgebruik en crimineel verleden van enkele deelnemers, waardoor hoge eisen werden gesteld aan begeleiders. Het onderzoek twijfelt of het personeel in staat is geweest om personen met deze problematiek te begeleiden. Daarnaast wijst het onderzoek op de signalen over de onveiligheid die binnen kwamen bij het gemeentelijke reïntegratiebureau.

"Geen goede werkkleding. Geen mechanische ventilatie. Geen passende adembescherming. Geen valbeveiliging. Het is niet voorhanden op de locatie van tROM."

NS-NedTrain

Ook over het handelen van NS-NedTrain oordeelt de commissie scherp. NS-NedTrain wist als enige van de betrokken partijen van de gezondheidsrisico's van de verf. Ook beschikte NS-NedTrain over kennis van de gevaren van werken met schuurstof chroom-6. Deze informatie had het bedrijf moeten delen, maar deed dat niet. Ook kwam het bedrijf niet in actie toen er klachten kwamen over de arbeidsomstandigheden bij tRom.

Het rapport verwijst naar een bron waaruit blijkt dat de NS al sinds 1982 op de hoogte is van de schadelijkheid van schuurstof. Het treinbedrijf zou toen geïnformeerd zijn door de Duitse treinfabrikant Talbot.

Arbeidsinspectie

Het rapport verwijt de Arbeidsinspectie dat die haar taak 'te beperkt opvatte'. De Arbeidsinspectie heeft alleen op incidenten bij tROM actie ondernomen en keek niet verder naar de arbeidsomstandigheden in bredere zin. De Arbeidsinspectie heeft wettelijk juist gehandeld, maar de Onderzoekscommissie verwachtte van de Inspectie een bredere blik op de problemen.

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.