Door het huidige leenstelsel voor studenten gaan vooral kwetsbare groepen minder snel naar het hoger onderwijs. Dat blijkt volgens de website ScienceGuide uit een nog niet openbaar evaluatierapport van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

En dat leidt tot kritische reacties vanuit politiek Den Haag. SP Kamerlid Jasper van Dijk (SP) stelt Kamervragen aan minister Bussemaker naar aanleiding van de berichtgeving. Eppo Bruins van de ChristenUnie Twittert:

En het CDA:

Op Twitter gaat ook een artikel rond dat Bussemaker schreef in 2014 over de kritiek op het leenstelsel, getiteld 'Spookverhalen en bangmakerij'. Daar schrijft zij onder meer het volgende:

Het CDA beweert met droge ogen dat 'met name jongeren uit gezinnen met lage inkomens en mbo-studenten massaal zullen afzien van een studie in het hoger onderwijs'. Volgens de SP 'ziet een groot deel van de jongeren af van een studie als de basisbeurs wordt omgezet in een lening en juist jongeren uit lagere inkomens zijn dan de eerste die afzien van een studie.'

Wat kunnen de politieke consequenties zijn voor de PvdA? Daarover spraken we onze politieke verslaggever Remko Theulings.