Studenten demonstreren vandaag tegen de voorgestelde compensatie voor het leenstelsel. Het leenstelsel verdwijnt in 2023. Maar studenten die er wel onder vielen willen meer dan de 1000,- euro compensatie die daar nu voor wordt vrijgemaakt.